دوستان جهت پیگیری مسائل مربوط به خرید - ثبت نام و تحویل لیفان 620(1600 cc و 1800 cc ) از این تاپیک استفاده کنید.