يكي از تغييراتي كه براي بازگردادندن نيروي اتلافي در موتور انجام مي گيرد، ارتقا عملكرد سيستم Intake (ورودي هوا) مي باشد. در واقع با ايجاد سهولت در تنفس موتور، بازده موتور بالاتر مي رود. اين ايجاد سهولت در تك تك اعضايي كه هوا را به سمت موتور هدايت مي كنند و كانالهاي داخلي سر سيلندر بايد ايجاد گردد. براي اين كار بايد كاري كنيم كه كمترين تغيير مسير و اغتشاش و مقاومت را داشته باشيم. به اين منظور مي توان از فيلتر هاي High Performance استفاده نمود كه مقاومت كمتري در برابر عبور هوا از خود نشان مي دهند. اين فيلتر ها مانند فيلتر هاي كاغذي نياز به تعويض ندارند و مسافت هاي بسيار زيادي را مي توان با استفاده از آنها پيمود. بطور مثال، نوعي از آن، تا يك ميليون و 600 هزار كيلومتر گارانتي شده و هر 60 هزار كيلومتر تنها بايد شسته شود. اين نوع فيلتر ها در دو نوع فابريك قاب هواكش خود موتور و اسپرت با قابليت مكش هوا از 360 درجه محيط اطزاف مي باشند. كه نوع اسپرت آن بوسيله لوله هاي ارتباطي مخصوص به تراتل متصل مي شود.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
و نيز مي توان با كمي افزايش قطر لوله هاي ورودي هوا، حجم بيشتري از هوا را به سمت دريچه گاز هدايت نمود.
يكي از روش هاي اين كار، استفاده از تراتل بادي مي باشد. اين وسيله به جاي تراتل فابريك خودرو نصب مي شود و يكي از ويژگي هاي آن، بزرگتر بودن دريچه گاز و در نتيجه افزايش دبي هواي پشت سوپاپ است.

روش ديگر تغيير منيفولد ورودي و استفاده از ترتل بادي هاي مجزا براي هر سيلندر مي باشد كه اين كار نيز راندمان حجمي را بالا مي برد و نيز توزيع يكسان مخلوط ورودي را براي هر سيلندر فراهم مي كند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
در مرحله بعد مي توان با بزرگتر كردن سوپاپ ورودي هوا، دبي هواي عبوري از سوپاپ را افزايش داده و مقاومت مدار را كاهش دهيم. بعلاوه با بزرگتر و صيقلي كردن پورتهاي سر سيلندر مي توانيد عبور هوا آسانتر كرده و از مقاومت مدار بكاهيد. اين عمل پورت و پوليش نام دارد. (اين بخش به صورت مجزا در قسمت موتور توضيح داده شده است.)
يكي ديگر از روشهاي ساده بهبود تنفس موتور، استفاده از وسيله اي به نام توربينيتور مي باشد. اين وسيله با ايجاد حركت spiral ( چرخشي ) در هواي ورودي به موتور، باعث مي شود خلا موتور بهتر جبران شود. بعلاوه اينكه باعث تركيب شدن بهتر سوخت و هوا نيز مي گردد. البته بياد داشته باشيد كه هرگز نبايد در اين مورد به تبليغات تجاري محصولات مشابه موجود در بازار اطمينان نمود. براي مثال محصولات مشابهي در بازار ايران وجود دارد كه ذر تبليغات آنها بيش از " 20 درصد افزايش قدرت موتور " ذكر شده است.در حاليكه چنين قطعاتي به شرط طراحي صحيح هيچ گاه حتي قدرت خروجي را 5 درصد هم افزايش نداده اند. براي مثال با نصب 4 عدد توربينيتور بر روي موستانگ شلبي GT500 و تست بر روي دستگاه داينومتر، مشاهده شده است كه تنها 12 اسب بخار به اين خودروي 500 اسبي افزود

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
پس اگرچه اين قطعه عملكرد موتور را تا حدودي بهينه مي كند، اما نبايد توقع زيادي از آن داشت. ضمنا شرط داشتن عملكرد مثبت با استفاده از اين قطعه، نصب صحيح در قبل از دريچه گاز و پس از آخرين خم موجود در مدار ورودي هواست. در صورتي كه پورتهاي سرسيلندر پوليش شده باشند، تاثير اين قطعه بيشتر خواهد بود. زيرا هواي در حال چرخش با برخورد به زبري هاي ديواره هاي پورتها، دچار اغتشاش شده و در حقيقت باعث كاهش تاثير اين قطعه مي شود.