با سلام

تایپک آفرودرهای فروش (آگهی آفرودها) را ایجاد میکنم دوستان در صورت تمایل می تونن از این تایپک استفاده کنند