امید قطعه سازان به دولت یازدهم

درحال حاضر شرکت های قطعه سازی با 30 درصد ظرفیت تولید فعالیت کم رمقی دارند و همه امید ما این است که دولت یازدهم بتواند گره گشای این وضعیت باشد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، محمدرضا نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: روند نزولی کاهش تولید در شرکتهای قطعه سازی به مرحله نگران کننده ای رسیده و با تشدید روند تحریم از سوی آمریکا علیه صنعت خودروسازی این وضعیت بحرانیتر شده به طوری که اینک این شرکتها با 30 درصد ظرفیت نسبت به سال گذشته فعالیت می کنند.
وی به افزایش مطالبات مالی شركت های قطعه ساز از خودروسازان عمده کشور اشاره کرد و گفت: اگر چاره جویی اساسی نشود و آنان نتوانند مطالبات خود را از خودروسازان دریافت کنند، در آینده نزدیک با موج تازه ای از افت تولید مواجه شده و ناچار به تعدیل نیروی انسانی متناسب با میزان كار خواهند شد.
وی تاکید کرد: بهبود روابط با دولت های غربی با حفظ منافع ملی به عنوان راه حلی اساسی به شمار می رود تا از این طریق تحریم ها كاهش یابد و رونق تازه ای در صنعت خودروسازی کشورمان شکل گیرد.
وی ادامه داد: در میان 27 مورد تحریم امریکا علیه ایران، تحریم صنعت خودروسازی کشورمان مخربترین تحریم به شمار میرود و اگر چاره ای اندیشیده نشود، تبعات زیادی متوجه صنعت خودرو و به خصوص صنعت قطعه سازی ایران خواهد شد.
نجفی منش تحریمهای غرب علیه ایران را حساب شده خواند و افزود: آمریکا تلاش کرده ابعاد مختلف صنعت خودروی ایران را در تحریم اخیر بگنجاند.
نجفی منش گفت: آمریکا به طور سازمان یافتهای فشار خود را بر روی کشورهایی که با صنعت خودروسازی کشورمان رابطه دارند متمرکز کرده، به طوری كه حتی شرکتهای مهم قطعه سازی اروپایی و آسیایی در این تحریم لحاظ شدهاند.
به گزارش آریا، وی افزود: در این میان حتی چین نیز در برنامه تحریم آمریکا قرار دارد تا از این طریق حلقه محاصره صنعت خودروسازی ایران به گونهای باشد که اهداف امریکا محقق شود.
وی افزود: انتظار ما از دولت یازدهم این است كه به صورت ضربتی وارد عمل شده و مشكلات حوزه خودروسازی و قطعه سازی را با راهكارهای مورد نظرش حل و فصل كرده و این صنعت را از ورشكستگی نجات دهد. نجفی منش ادامه ادمه داد: درغیر این صورت عواقب ناشی از این وضعیت به معنای زمین گیر شدن صنعت خودروسازی و تهدید اشتغال در جامعه است.
وی به مشکلات و نارسایی هایی داخل کشور که ناشی از اجرای سیاستهای غلط شماری از موسسات و سازمان های مرتبط با صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: یکی از راهحلهای مقطعی این است که موسسههای مرتبط از جمله، بانك های عامل، استاندراد، محیط زیست، پلیس و ... همکاری بیشتری با صنعت خودرو داشته باشند و با تصمیمات شتابزده خودروسازی را بیش از این بحرانی نكنند. نجفی منش ادامه داد: ارایه تسهیلات ارزان قیمت توسط بانك مركزی موجب بی اثر شدن شدت تحریم ها خواهد شد.
نجفی منش اضافه کرد: جای تاسف دارد که برخی از رسانههای گروهی توپخانه خود را به طور غیر مستدل علیه این صنعت به کار بستهاند که این تلاش ها تاکنون اثرات مخربی بر جای گذاشته است. وی از تعدادی از اصحاب رسانه كه بدون اهمیت به منافع ملی در سال حماسه اقتصادی بر صنعت خودروسازی تاختند انتقاد كرد و گفت: با این اقدام برخی رسانهها راه برای واردات بی رویه خودروهای لوکس هموار شده است.
نجفی منش داخلیسازی را یكی از راههای برون رفت از وضعیت فعلی قلمداد كرد و گفت: داخلیسازی اولویتی راهبردی است و باید با انجام امور زیربنایی در این بخش امكانات بالقوه به بالفعل تبدیل شود. این اقدام تاحدود زیادی تحریم های آمریكا را بی اثر خواهد كرد.
عضو انجمن قطعه سازان خاطرنشان کرد: شركت ایران خودرو شركتی محوری و اصلی در صنعت خودروسازی كشور است كه ظرفیتهای خوبی برای رشد و تولید دارد. از این رو انتظار این است که ایران خودرو با تدابیری تازه بتواند با افزایش تولید و تنوع بخشی محصولات مانند تولید دنا و رانا زمینه های رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور را بیش از هر زمان دیگری فراهم کند.
وی تاکید کرد: حضور موثر ایران خودرو در بورس و افزایش قیمت سهام آن به افزایش تولید این شرکت بستگی دارد که با تنوع تولید این شرکت امیدهایی در این خصوص وجود دارد.