پرشین خودرو: جمعی از مشتریان متضرر شرکت سرمایهگذاری صدرا صبح امروز نسبت به عدم اجرای تعهدات این شرکت معترض شدند که به گفته مدیرعامل صدرا، تأخیر خودروسازان در تحویل خودرو و همچنین عدم وصول مطالبات شرکت از جمله دلایل این تأخیر است.
به گزارش «پرشین خودرو»، مسعود حسنزاده یکی از خریداران متضرر شرکت سرمایهگذاری صدرا در این مورد اظهار داشت: سال گذشته برای اسقاط خودروی فرسوده از طریق شرکت سرمایهگذاری صدرا اقدام کردیم که در واقع از طرف دفتر پیشخوان دولت به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و در نهایت به شرکت سرمایهگذاری صدرا معرفی شدیم.
وی با بیان اینکه قرار بود خودروی جایگزین خودروهای فرسوده در مدت 60 روز کاری به ما تحویل داده شود، افزود: بیش از 6 ماه از این مدت گذشته و هنوز خودرویی به خریداران تحویل داده نشده است.
حسن زاده توضیح داد: برای خرید پژو پارس دو گانه سوز 20 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت کردم و 436 هزار تومان نیز به حساب دفتر پیشخوان دولت واریز کردم و خودروی اسقاطی نیز به ارزش یک میلیون تومان قیمتگذاری شد.
وی با بیان اینکه شرکت سرمایهگذاری صدرا در مقابل تأخیر در تحویل خودروی جایگزین پاسخگو نیست، افزود: گفته میشود این شرکت با پول مردم برای خرید باشگاه داماش اقدام کرده و به همین دلیل، خودروی جایگزین را تحویل نمیدهد.
به گزارش فارس، به گفته وی، برخی مشتریان متضرر شرکت سرمایهگذاری صدرا از این شرکت به دستگاه قضایی شکایت کردهاند.
تأخیر خودروسازان و مطالبات صدرا دلیل اصلی مشکل است
بهرام قویدل، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صدرا نیز در گفتوگو با فارس در مورد اعتراض امروز جمعی از مشتریان متضرر شرکت سرمایهگذاری صدرا اظهار داشت: تأخیر خودروسازان در تحویل خودرو و همچنین عدم وصول مطالبات شرکت از جمله دلایل تأخیر در اجرای تعهدات شرکت سرمایه گذاری صدرا است.
وی با بیان اینکه مشتریان برای خرید خودروی جایگزین 30 درصد از مبلغ خودرو را پرداخت کردهاند، تأکید کرد: مطالبات مردم به حق است ولی تأخیر در تحویل خودرو از سوی شرکتهای خودروساز و همچنین عدم وصول مطالبات شرکت صدرا از ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت بابت ارزشگذاری گواهی اسقاط خودروها از جمله دلایل تأخیر در اجرای تعهدات این شرکت است.
وی توضیح داد: شرکت صدرا 8.5 میلیارد تومان از متقاضیان قبلی طلب دارد که باعث ایجاد خلل در کار شرکت شده است.
وی با بیان اینکه هر روز 10 تا 15 نفر از مشتریان شرکت سرمایه گذاری صدرا به این شرکت مراجعه میکنند، در مورد اعتراض امروز جمعی از مشتریان این شرکت گفت: این مسئله امری عادی برای شرکتهای خودرو ساز و نمایندگی این شرکتها و همچنین شرکتهای لیزینگ است و متقاضیان هر روز به شرکت صدرا مراجعه دارند.
قویدل با بیان اینکه شرکت صدرا مشتریان خود را برای دریافت تسهیلات بانکی با بهره 15 درصد بدون دریافت کارمزد به بانک معرفی میکند و یک میلیون و 196 هزار تومان کارمزد دریافت تسهیلات را برای آنها به بانک پرداخت میکند، گفت: تعهد ما تحویل خودروی جایگزین در مدت 60 روز کاری است که با احتساب تعطیلات، معمولاً 85 روز خواهد بود.
وی با بیان اینکه شرکت صدرا بابت تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان 12 درصد جریمه پرداخت میکند، گفت: در صورت انصراف مشتریان، طی 20 تا 30 روز بعد از انصراف مبلغ پرداختی و جریمه تأخیر به آنها پرداخت میشود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صدرا در پاسخ به این سؤال که برخی مشتریان معتقدند مشکلات این شرکت ناشی از پرداخت هزینه اسپانسری پرسپولیس است، گفت: موضوع اسپانسر بودن پرسپولیس به فصل 91 - 90 مربوط میشود و ربطی به متقاضیان سال 91 به بعد ندارد.
وی افزود: موضوع فوتبال، اردیبهشت سال گذشته به اتمام رسید در حالی که خریداران پس از اردیبهشت اقدام کردند.
وی در مورد خرید سهام باشگاه داماش توسط شرکت سرمایهگذاری صدرا نیز گفت: بحث باشگاه داماش به شهرام قویدل (برادرم) که در شرکت صدرا سهامدار است، مربوط میشود و یک موضوع شخصی است که به شرکت ارتباطی ندارد.