رییس شورای رقابت درباره قیمت خودرو و وضعیت شورای رقابت به ارائه توضیحاتی پرداخت. به گزارش پارس تیونینگ ، جمشید پژویان درباره وضعیت بازار خودرو توضیحاتی ارائه داد و گفت: با توجه به اینکه کاهش قیمتها در بازار ارز و طلا تا حد زیادی به مسائل اقتصادی ربطی ندارد و به اهداف و برنامههای سفتهبازان مرتبط است احتمال جابهجایی و یا افزایش مجدد قیمتها وجود خواهد داشت همان طور که قبلا تاکید کرده بودم بحث در رابطه با کلیات اقتصادی است و به هیچ وجه به خودرو و دستورالعمل شورای رقابت در این رابطه ارتباطی پیدا نمیکند.
رییس شورای رقابت اعلام کرد: با توجه به کمبود نیرو و کملطفی معاونت پشتیبانی دولت کار شورای رقابت در زمینههای کارشناسی و محاسبات اقتصادی با مشکلات بسیاری روبهرو شده است.
به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: در حال حاضر در کارگروههای تخصصی شورای رقابت با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و در بحثهای کارشناسی بسیاری از متخصصان و کارشناسان ما مجبورند همه بار این کار سنگین را به تنهایی به دوش بگیرند. دلیل اصلی این امر برخی کملطفیها به شوراست که متاسفانه این نهاد مهم و فراقوهای را در انجام وظایفاش با مشکلات بسیاری روبه رو کرده است.
شورای رقابت کنار گذاشته شد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰گفت: با تصمیم نهایی قرار بر این شد شورای رقابت تنها دستورالعمل وفرمول تعیین قیمت خودرو را ارایه دهد وسازمان حمایت قیمت نهایی خودرو را اعلام کند.
محمدعلی پورمختار در گفتگو با قدس انلاین در خصوص وضعیت تعین قیمت خودرو اظهار داشت:ما همچنان پیگیر بحث خودرو هستیم البته اطلاع رسانی زیادی نداشته ایم.
وی افزود: به دلیل اختلافی که بین شورای رقابت و سازمان حمایت و وزارت صنعت در خصوص مرجع تعیین کننده قیمت خودرو وجود داشت جلسه ایی در این هفته برگزار شد که براساس نتیجه نهایی آن قرار بر این شد که شورای رقابت تنها دتور العمل و فرمول ارایه دهد وسازمان حمایت قیمت خودرو را نهایی و اعلام کند.
وی افزود:پیش از این شورای رقابت معتقد بود به دلیل اینکه فرمول تعیین قیمت را طراحی می کند خود به خود قیمت خودرو نیز تعیین می شود ولی در جلسه مشترک که رئیس شورای رقابت،معاونین وزارت صنعت و رئیس سازمان حمایت حضور داشتند نتیجه قطعی این شد که شورا رقابت در اعلام قیمت دخالت نکند.
وی در پاسخ به پرسش قدس انلاین که آیا تعیین سازمان حمایت به عنوان مرجع اعلام قیمت به معنی منتفی شدن قیمت اعلام شده از سوی شورای رقابت است گفت: باید منتظر ماند تا قیمت سازمان حمایت اعلام شود ولی بعید نیست که قیمت قبلی منتفی شود چرا که بازار همچنان چشم انتظار کاهش قیمت خودرو است وسیاست سازمان حمایت هم بر این منوال است.