عوامل پلیس تهران یک دستگاه خودرو متخلف را با خلافی 11 میلیون روانه پارکینگ کردند.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از باشگاه خبرنگاران، مأموران پلیس راهور فاتب طی گشت زنی های خود و ایفای دستورات محوله به آنان و مقابله با متخلفین و اجرای طرح مقابله با خودروهای اداری دستور توقیف توانستند یک خودرو متخلف را شناسایی کنند.

خودرو توقیف شده پس از شناسایی و استعلام از سامانه اجرائیات مشخص گردید خودرو فوق دارای خلافی 11 میلیون و 300هزاریالی است، لذا خودرو به همراه صورت جلسه به پارکینگ منتقل گردید.