قائم مقام توليد ايران خودرو در زمينه سرانه توليد در اين شركت اعلام كرد: در سال 90 به ازاي هر نفر در ايران خودرو 30 دستگاه خودرو توليد شد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایکوپرس:حسين نجاري با بيان اين مطلب گفت: در سال 90 برنامه توليدايران خودرو 750 هزار دستگاه خودرو بوده است.

وي با اشاره به كاهش سرانه توليد به ازاي هرنفر نيروي انساني در نتيجه كاهش تيراژ توليد در سال 91 افزود: با توجه به ظرفيت هاي ايجاد شده و با تعداد نيروهاي فعلي توانايي افزايش سرانه توليدبه ميزان 40 دستگاه خودرو وجود دارد.

نجاري ميزان سرانه توليد را ناشي از عوامل مختلف از جمله سطح اتوماسيون خطوط توليد دانست و گفت: با توجه به سطح بالاي اتوماسيون در خودروسازان اروپايي و تعداد كم تر نيروي انساني، سرانه توليد به ازاي هر نفر سالانه حدود 50 دستگاه است