یکی از خودروسازان بزرگ کشور با یک خودروساز چینی برای خرید پلتفرم یک خودرو بدون موتور و گیربگس آن به توافق رسیده است.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل ازایسنا، چند ماه پیش خودروسازان بزرگ داخلی با هدف مقابله با تحریم ها مذاکره با خودروسازان چینی برای همکاری مشترک را آغاز کردند.
در این زمینه یکی از خودروسازان بزرگ کشور با یکی از خودروسازان چینی برای خرید و واردات پلتفرم یکی از خودروهای تولیدی آن خودروساز به توافق رسیده است.
براساس اخبار به دست آمده، این پلتفرم بدون موتور و گیربکس از خودروساز چینی خریداری شده و موتور و گیربکس آن باید در داخل کشور تولید و یا از خودروساز دیگری در دنیا خریداری شود.
در صورتی که از موتور و گیربکسهای موجود در کشور در این زمینه استفاده شود اولین خودروی تولیدی با استفاده از آن در سال 94 به تولید خواهد رسید. در صورت برنامهریزی برای طراحی و تولید موتور و گیربکس جدید نیز این کار حداقل چهار سال زمان خواهد برد.
این خودرو با برند خودروساز داخلی تولید شده و طراحی بدنه و مدل آن نیز بر عهده این خودروساز خواهد بود. در این زمینه طراحی بدنه جدید معمولا به بازه زمانی حدودا دو ساله نیاز دارد.
پلتفرم خودرو شامل موتور، گیربکس، سیستمهای مکانیکی مانند اکسل، ترمز و کفی است که مجموعا 40 تا 50 درصد قیمت یک خودرو را تشکیل میدهند. بقیه قیمت خودرو نیز مربوط به بخشهای دیگری چون تزیینات بدنه، سیم کشی داخلی، قطعات جانبی و هزینههای تولید و مونتاژ قطعات خودرو است.