پراید بیشترین آمار تصادفات را دارد؟

پراید داری بیشترین میزان تولید در میان خودروهای تولیدی حاضر در جاده های كشور است و به واسطه تولید بالا و حضور بسیار زیاد آن در جاده های كشور همواره از جمله خودروهایی بوده است كه پس از خانواده پژو آمار تصادف بسیار بالائی را از آن خود می كند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از موج، در میان خودروهای تولیدی داخلی، پراید نسبت به تولید خود كمترین میزان تصادفات را دارد!

بر اساس این گزارش بیشترین میزان تصادفات در خودروهای تولید داخلی با توجه به تیراژ تولید متعلق به خاتواده سمند است بطوریكه با توجه به آمار 598 هزار و 788 دستگاه تولید این خودرو تا پایان سال91 میزان تصادفات این خودرو چیزی در حدود 32 هزار و 876 فقره بوده و با توجه به این دو موضوع سمند 3.4 درصد از تصادفات جاده ای را به خود اختصاص داده است.

پس از سمند نیز خانواده صدر نشین پژو كه رتبه اول تصادفات را در آمار پلیس به خود اختصاص داده است با 3.3 درصد در رتبه دوم قرار دارد.

خانواده پژو تا پایان سال گذشته سه میلیون و 824 هزار و 131 دستگاه تولید شده و با توجه به آمار تصادفات یعنی 127 هزار و 934 فقره ای با یك درصد كمتر از سمند در رده دوم بیشترین میزان تصادفات قرار گرفته است.

پیكان نیز سومین رده تصادفات را به خود اختصاص داده است بطوریكه از میان آمار تولید دو میلیون و 62 هزار و 611 دستگاهی این خودرو داخلی، 57 هزار و 957 فقره تصادف حادث شده است كه سهم 2.8 درصدی از تصادفات را شامل می شود.

نكته جالب توجه اینكه پراید در چهارمین رده بیشترین تصادفات خودروهای داخلی قرار دارد.

بر اساس نسبت های ذكر شده با توجه به تولید چهار میلیون و 670 هزار و 706 دستگاهی این خودرو تا سال 91، بروز 114 هزار و 799 تصادف از خودروهای این خانواده گزارش شده است كه 2.4 درصد از كل تصادفات خودروهای داخلی است.

این مساله نشان دهنده آن است كه بر خلاف مسائل ذكر شده در خصوص كیفیت خودروها زاویه دید در این خصوص باید با اندكی تغییر همراه شود.