شرکت پلاسکوکار سود واقعی دوره منتهی به 30 اسفند ماه 91 (حسابرسی نشده) را پس از کسر مالیات، 8 ریال اعلام کرد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از سایپانیوز، شرکت پلاسکوکار اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 91 (حسابرسی نشده) را در سامانه گدال منتشر کرد.
کاهش 42 درصدی فروش و افزایش 58 درصدی سود عملیادی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نکات قابل توجه این اطلاعیه است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال 91 را بر اساس سرمایه 388 میلیارد ریالی در تاریخ 30 اسفند ماه 90 (حسابرسی شده) مبلغ 4 ریال، در تاریخ های 7 مرداد ماه 91 و 12 دی ماه 91 به مبلغ 1 ریال و در تاریخ های 30 بهمن ماه 91، 5 اسفند ماه 91 (حسابرسی شده) و 21اسفند ماه 91 و 19 فروردین ماه 92 ( حسابرسی شده)، پیش بینی زیان هر سهم سال مالی 91 را به مبلغ (58) ریال اعلام کرده بود که بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده سود هر سهم به مبلغ 8 ریال تحقق یافته است.
شرکت در اطلاعیه های پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 92 در تاریخ های 21 اسفند ماه 91 و 19 فروردین ماه 92 (حسابرسی شده)، سود هر سهم را صفر اعلام کرده است.