در تیر ماه 1392 مجموع خودروهای تولید شده در داخل کشور، اعم از سبک و سنگین نسبت به ماه قبل با افزایش 1/10 درصدی و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با کاهش 1/51 درصدی مواجه شد.


به گزارش پترس تیونینگ در ماه اخیر99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت)و 1 درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.


گروه سبک:
در بخش سواری شاهد افزایش6/3 درصدی تولید نسبت به ماه قبل بودیم که از جمله عوامل اصلی در این روند صعودی مربوط به افزایش قابل توجه تولید خودروهای سمند و پژو پارس خراسان می باشد. از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ خودروهای تولید داخل میتوان به تولید خودروی جدید لیفان60X توسط شرکت کرمان موتور، قطع تولید خودروی نیومزدا 3و کاهش تولید خودروهای تندر90 ایران خودرو، پژو 405 و نیسان تیانا اشاره کرد.
با وجود افزایش تولید خودروهای سواری در تیر ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل 9/7 درصد کاهش یافت بطوریکه در مجموع 18 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که 9 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 9 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتهاند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگهمانطور که در جدول ردهبندی کیفی خودروهای سواری قابل مشاهده است، خودروی نیسان تیانا محصول شرکت پارس خودرو در صدر و خودروی سایپا X131 پارس خودرو نیز در انتها قرار دارند.
در بخش عیوب فنی و عملکردی خودروهای سواری MVM530 و سایپا X131 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. از طرفی شاهد افت3/5 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروهای شرکت ایران خودرو خراسان یعنی پژو پارس خراسان و سوزوکی گرندویتارا می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژی خودروهای پژو 405 و MVMX33 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. در ضمن شاهد تنزل7/9 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تغییر برای خودروهایMVMX33 و توجوی هاچ بک می باشد. در بخش بدنه خودروهای سایپاX131 و سایپا X131 پارس خودرو بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند، همجنین نسبت به ماه قبل رشد 4/2 درصدی را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به رشد، مربوط به خودروهای سوزوکی گرندویتارا و MVMX33 می باشد. در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل 3/3 درصد افزایش یافت که عمدتا مربوط به افزایش نمره منفی خودروهای تندر90پارس خودرو و تیبا در این بخش می باشد. همچنین خودروهای MVM530 ، لیفان 620 و توجوی هاچ بک بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب نمودند. تعداد ایرادات مهم و اساسی نیز روند بهبود 3/38 درصدی داشته که عمدتا مربوط به کاهش تعداد این ایرادات در خودروهای سایپا X131 و سایپا X131 پارس خودرو میباشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری دارای تنزل کیفی 4/4 درصدی بوده که بیشتر مربوط به روند رو به افول خودرویMVM530 و قطع تولید خودروی با کیفیت نیومزدا3 است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه نیسان تیانا بیشترین درصد بهبود و MVM530 هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در جدول ردهبندی خودروهای گروه سواری میتوان به ارتقاء سطح کیفی خودروی سایپا131X پارس خودرو در سطح کیفی خوب و جهش آن از سطح B به B+ اشاره نمود. همچنین خودروی سمند که ماه پیش در بخش سواری بیکیفیتترین خودرو تولیدی گروه ایران خودرو بود، در این ماه در صدر خودروهای سطح کیفی خوب قرار گرفت.