خوب دوستان لطفا در این تاپیک اگر صافکار یا نقاشی میشناسید که هم منصف هست و هم کارشون رو قبول دارید شمارشون و آدرسشون رو در این تاپیک قرار دهید
با تشکر
2/4/1392