درود بر همراهان پارس تیونینگ

يكي ازجديدترين طراحي سيستم هاي سوخت رساني سيستم Common Railاست.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


قسمت هاي اين سيستم عبارتند از:
1-پمپ فشارقوي
• پمپ وظيفه تامين سوخت با فشار بالا را بر عهده دارد.معمولي ترين اين پمپ ها از نوع دو پيستوني با فشار بالا مي باشد.پمپ به صورت مستقيم نيروي خود را از موتور مي گيرد. سوخت از مجرا وارد شده و پس از اندازه گيري توسط سوپاپ الكترونيكي وارد محفظه پمپ مي شود و پس از پمپاژ توسط لوله هاي فشارقوي به داخل ريل فشارقوي ارسال مي شود. سوخت اضافه از طريق مجراي برگشت پمپ به داخل باك مي ريزد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


2-ريل فشارقوي :
• در اين سيستم يك ريل فشار قوي وجود دارد كه در همه حالت ها توسط فشار سوخت ارسالي از پمپ،سوخت تحت فشار را در ذخيره مي كند


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


3-انژكتورها :
• انژكتورهاي به كار رفته از نوع PIEZO است .اين نوع انژكتورها داراي فشار تزريق تا حدود bar1800 مي باشد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


4-لوله هاي اتصال :
• لوله هاي اتصال دهنده جريان خروجي پمپ فشارقوي به ريل و خروجي هاي فشارقوي ريل به انژكتورها از نوع فشارقوي و مقاوم هستند تا تحمل اين گونه فشارهاي وارده به خود را داشته باشند.


5-پدال كنترل سرعت موتور :
• اين پدال داراي يك سنسور است كه با تغير مقدار حركت آن توسط راننده به واحد كنترل الكترونيكي فرمان داده و واحد كنترل نيز نسبت به مقدار حركت پدال يا گاز داده شده ، دستور كاهش و يا افزايش ميزان تزريق سوخت را مي دهد.


گردآورندگان : اميرعباس زماني , جواد قاسمی