مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
بیمهری به قشقایی
نیسان قشقایی از آن خودروهایی است که باید گفت در بازار داخل خیلی بدشانس بوده است. قبل از این که به بازار داخل نگاهی بیندازیم، باید گفت نیسان قشقایی ابتدا در مدلهای 2007 به بازارهای جهانی عرضه و بعد از آن قشقایی +2 در مدل 2009 نیز طراحی و ساخته شد. اما قشقایی در مدل 2010 با چهرهای جدید آمد و بسیار اسپرتتر و زیباتر شد. با وجود اینکه شاید تلفظ نام این خودرو، که نام ایرانی است، برای انگلیسی زبانان سخت باشد، اما جالب است بدانید که قشقایی در بازار اروپا بسیار موفق بوده و تنها در 4 سال، بیش از 1 میلیون قشقایی فروخته شده است. با وجود اینکه قشقایی مانند سوزوکی ویتارا و هیوندای ix35 یک شاسیبلند کوچک است که استقبال خوبی از این نوع خودروهای میشود اما متاسفانه شاهد بودهایم که این خودرو آن چنان که باید در بازار داخل جای خود را پیدا نکرده است. قطعا با چشمانی بسته هم میتوان به خودروی ژاپنی که در بازار باز و رقابتی اروپا به چنین موفقیتی رسیده، اعتماد کرد اما متاسفانه هر آنچه بوده، پارسخودرو نتوانسته این خودروی معروف جهانی را در بازار داخل به خوبی تبلیغ و عرضه کند. امیدواریم هماکنون که امکان ثبت سفارش این خودرو است، با مدیریت و تبلیغات صحیح، این خودرو نیز جای خود را در بازار پیدا کند تا با رقابتیتر شدن بازار، مشتریان داخلی از گزینههای بهتری برخوردار باشند.