• استرس بار

  استرس بار وسيله ايست ساده كـه بـا جلوگـيري از تغيــير زاويـه كمـبر چــرخ هـاي جلـو در پيــچ، باعــث افزايـش هندلينگ خودرو و نيز تا حدودي افزايش طول عمر قطعات جلوبندي مي شود. در واقع اين وسيله قسمت باﻻي كمك هاي جلو را به هم متصل مي كند. حال به چگونگي عملكرد اين قطعه مي پردازيم :

  هنگامي كه پيچي را طي مي كنيد، وزن خودرو به سمت خارج از پيچ متمايل شده و بيشتر بر روي چرخي فشار وارد مي شـود كــه در خارج از پيچ قرار دارد . حال شما با به هم متصل كردن سر كمك هاي جلـو، ايـن فشار را تـا حــدود زيـادي بـر روي هر دو چرخ تقسيم مي نماييد و علاوه بر كاهش استهلاك جلوبندي، از مقدار كمبر مثبت چرخ خارج از پيچ كاسته و در نتيجه اتومبيل كمتر دچار Under Steer مي شود . استرس بار را مي توانيد بدون كوچكترين تغيير در سيستم تعليق براحتي نصب کرده و از مزاياي آن به هنگام عبور از پيچ و تعويض ناگهــاني مسـير حركـت، لـذت ببريد .
  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
  این مقاله در ابتدا در فروم منتشر شده است در این موضوع: استرس بار آغاز شده توسط حسین ترکاشوند نمایش پست اصلی