مسابقات gt 500 در کلمبیا به صورت زیر تعریف شده است : نمایشی عظیم و هیجانی از سرعت.
مسابقات امسال نیز به خاطر وجود سوپرخودروهای بسیار قدرتمند و مسابقات رو در رو واقعا هیجانانگیز بود.
مسابقه اصلی در دو روز بیست و هشتم و بیست و نهم جولای اجرا شد، از پیستهای متفاوتی برخوردار بود که رانندهها باید با خودروهای قدرتمندشان از این مسیرها و پیچهای متنوع عبور کنند.
البته همیشه در چنین فضاهایی احتمال خطا و اشتباه رفتن نیز هست.
در بخشی از مسابقه، راننده یک لامبورگینی گالاردو سعی کرد که از رقیب خود جلو بزند اما هنگام شتاب و سرعت گرفتن، کنترل خودرو را از دست داد و به شلبی gt500 جلویی خود برخورد کرد و سپس به کنار جاده کشانده شد.
البته شلبی توانست کنترل خود را دوباره به دست گیرد و به مسابقه ادامه دهد.

تصادف لامبو با شلبی!!!-lamborghini-gallardo-gt-5376-jpgتصادف لامبو با شلبی!!!-199196-jpg