کیت بدنه Capristo برای آونتادور-138940007909426152-jpgکیت بدنه Capristo برای آونتادور-246478294134223469-150x100-jpgکیت بدنه Capristo برای آونتادور-1199300728693830921-150x100-jpgکیت بدنه Capristo برای آونتادور-1555969071261758706-150x100-jpgکیت بدنه Capristo برای آونتادور-2267678841090791603-500x333-jpgکیت بدنه Capristo برای آونتادور-2955109271919018153-150x100-jpgکیت بدنه Capristo برای آونتادور-7755484541206621015-150x100-jpgمهندسین آلمانی Capristo با هدف دست یابی به بهترین نسبت قدرت به وزن، به سراغ یک دستگاهلامبورگینی آونتادور رفته اند تا ببینند چه اندازه می توان از وزن این خودرو کاست .در این آونتادور با بهره گیری از فیبرکربن برای اسپویلر جلو و عقب، دیفیوزر، ورودی هوا و روکش موتور و همچنین سیستم اگزوز جدید و نهایتا آینه های جانبی با طراحی جدید، وزن خودرو حدودا 40 کیلوگرم کاهش یافته است. اما همین مقدار کم کافی است تا پیشرانه 6.5 لیتری V12 آن بتواند آونتادور را در 2.8 ثانیه به سرعت صد و در آخر نیز به حداکثر سرعت 354 کیلومتر بر ساعت برساند که اگر این اعداد را با مدل های استاندارد مقایسه کنیم خواهیم دید که شتاب خودرو 0.1 ثانیه کمتر و حداکثر سرعت آن نیز 3 کیلومتر برساعت بیشتر شده است.