به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا اگرچه کمیته قیمتگذاری خودرو در جلسه دوازدهم مهرماه خود با افزایش حداکثر 20 درصدی قیمت محصولات ام.وی.ام موافقت کرد اما فردای این روز (سیزدهم مهرماه) شرکت مدیران خودرو قیمت فروش این خودروها را به میزانی بیش از درصد مجاز تعیین شده در مصوبه کمیته قیمتگذاری خودرو برروی سایت خود منتشر کرد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که طبق مقررات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شرکتهای واردکننده و تولیدکننده تا قبل از ابلاغ قیمتهای جدید و اعلام آن در سامانه 124 حق اعمال افزایش قیمت در نرخهای فروش خود را نداشتند.
حدود 10 روز پیش قیمتهای جدید محصولات ام.وی.ام از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به شرکت مدیران خودرو ابلاغ شد در حالیکه قیمتهای ابلاغی در مواردی تا حدود هشتصد هزار تومان ارزانتر از نرخهای فروش این محصولات بود.
پس از ابلاغ نرخهای رسمی اکنون قیمت فروش محصولات ام.وی.ام مجددا اصلاح شده و قیمتها در حد نرخهای ابلاغی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کاهش یافته و نرخهای رسمی در سامانه اطلاعرسانی 124 درج شده است.