لیفان X۶۰ دومین خودروی شاسیبلند چینی است که با هزار سلام و صلوات وارد بازار خودروی کشور شدهاست. ورود یک خودروی شاسیبلند دیگر به ایران – که اتفاقا در میان خودروهای شاسیبلند ارزانقیمت هم هست- توانست خیلیها را خوشحال کند. دلیل این خوشحالی هم ساده بود زیرا این روزها در بازار خودروی کشور کمتر ماشین شاسیبلندی پیدا میشود که قیمتش زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد. در چنین شرایطی قطعا ورود یک شاسیبلند ۶۰ میلیون تومانی باعث میشود بسیاری از متقاضیان نفس راحتی بکشند. حال این سوال پیش میآید که این شاسیبلند جدید بازار ایران چقدر در فروش شانس خواهد داشت؟

ایکس 60 اولین خودروی شاسیبلند ازرانقیمت چینی موجود در ایران نیست زیرا پیش از این برادر ناتنی این خودرو یعنی X۳۳ وارد کشور شدهاست. X۳۳ که اکنون در ایران به قیمتی حدود ۵۰ میلیون تومان فروش میرود تا چند وقت توانست فروش خوبی در ایران داشته باشد. خریداران این خودرو بیشتر کسانی بودند که دوست داشتند یک خودروی شاسیبلند لوکس- حداقل در ظاهر- داشته باشند اما پولشان به خرید پرادو و لندکروز نمیرسید. این افراد ورود این خودروی جدید چینی را به فال نیک گرفتند و اقدام به خرید X۳۳ کردند. در نگاه اول تصور میشود که این اتفاق دقیقا برای X۶۰ هم خواهد افتاد.

آنطور که گفته میشود X۶۰ نسبت به X۳۳ به روز تر و زیباتر است. حتی برخی میگویند این خودرو از بهروزترین تکنولوژیهای روز هم برخوردار است. با این وجود آیا X۶۰ با پرادو و لندکروز و دیگر شاسیبلندهای صاحبنام بازار خودرو برابرای میکند؟
چیزی که مشخص است این است که خودروهای چینی را تنها باید با همگروههای خود مقایسه کرد. یعنی X۶۰ را تنها میتوان با X۳۳ مقایسه کرد و کنار هم قرار دادن این خودرو با یک بیامو شاسیباند خطایی فاحش به حساب میآید. این کار درست مثل این میماند که یک دوچرخه را با موتور هوندا مقایسه کنیم!

بنابر اطلاعاتی که در خصوص X۶۰ منتشر شده میتوان گفت این خودرو از X۳۳ زیباتر است ولی از نظر قدرت به پای X۳۳ نمیرسد! البته در مصرف سوخت X۶۰ بسیار بهصرفهتر عمل میکند. این خودرو هم در مسیرهای داخل شهر و هم در مسیرهای بیرون شهر در هر ۱۰۰ لیتر ۸.۲ لیتر بنزین میسوزاند. این در حالیاست که X۳۳ در مسیرهای داخل شهری هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۱ لیتر بنزین و در بیرون شهر هر ۱۰۰ کیلومتر ۹ لیتر بنزین میسوزاند. باید به این نکته توجه داشت که موتور X۳۳ توان تولید ۱۳۹ اسببخار نیرو دارد اما X۶۰ تنها میتواند ۱۳۳ اسببخار نیرو تولید کند و همین برای X۶۰ ضعف به حساب میآید. به هر روی اما شانس X۶۰ در بازار ایران زیاد به مشخصات فنی آن ربطی ندارد.

میتوان گفت که X۳۳ پیشترها نتیجه فروش X۶۰ را مشخص کرده و شانس این خودرو در فروش بالا در ایران را باطل کردهاست. همانطور که گفته شد زمانی که X۳۳ به بازار ایران آمد خیلیها برای خرید آن شتافتند. پس از چندی اما این خودرو دلشان را زد. زیرا تازه با نواقص و دردسرهای یک خودروی چینی آشنا میشدند.
اولین دردسر خشک بودن کمک فنرهای این خودرو بود و کیفیت وسایلی از قبیل دستگیرهها و یا هر وسیلهای که در این خودرو پلاستیکی بود به شدت پایین بود. این اما تمام داستان نبود. زیرا پس از چندی صاحبان این خودرو فهمیدند برای خرید قطعات این خودرو باید تمام نمایندگیها را زیر پا بگذارند و بعضی اوقات هم ناکام باقی بمانند. این سختیها بهجایی رسید که بسیاری از خیر ارزانقیمت این خودرو گذشتند و به خودروها دیگر موجود در بازار روی آوردند.

دقیقا به همین دلیل هم زمانی که X۶۰ پا به ایران گذاشت دیگر از اقبال X۳۳ خبری نبود و خودروبازان هم آنقدر شانسی برای فروش خوب این خودرو قائل نبودند.
بنابراین میتوان گفت که استقبال از X۶۰ تنها در صورتیاست که تجربه X۳۳ فراموش شود. البته این موضوع را هم باید تاثیر گذار دانست که X۶۰ حدود ۲۰ میلیون تومان از X۳۳ گرانتر است و قیمتی نزدیک به نیسان قشقایی دارد. به همین خاطر کمتر کسی نیسان قشقایی را بیخیال میشود و سراغ X۶۰ چینی میرود.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ