لطفا فقط در مورد لیفان 620 با موتور 1600 در این تاپیک بحث شود .