دوستان لطفا فقط در این تاپیک عکس های خودرو های خود و هرگونه عکس از تغییرات در خودرو ( اعم از کاهش ارتفاع و نصب تجهیزات جانبی و آپشن) و نیز خودروهای لیفان 620 تازه خریداری شده خود قرار دهند .