مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
شرکت وارد کننده دیار خودرو

Mitsubishi MEVIC 4A91S 16V DOHC نوع موتور
بنزین نوع سوخت
4 تعداد سیلندر
1.5 L حجم موتور
112/6000 توان موتور
143/4300 گشتاور موتور
Automatic گیربکس
جلو دیفرانسیل
ABS , EBD , BA ترمز
هیدرولیک فرمان
5 ظرفیت سرنشین

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ