مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
شرکت وارد کننده دیار خودرو


GW4G15 نوع موتور
4 تعداد سیلندر
69.3 kw توان موتور
1497 cc حجم موتور
5 ظرفیت سرنشین
بنزین نوع سوخت
1106 وزن خالص
7.2 L/100 میزان مصرف سوخت
injection سیستم تغذیه سوخت
GW4G15 نوع موتور


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ