مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شرکت وارد کننده دیار خودرو

B 235 R Turbo-Charged 16V DOHC نوع موتور
بنزین نوع سوخت
4 تعداد سیلندر
2.3 حجم موتور
248/5300 توان موتور
350/1900-4500 گشتاور موتور
5 اتوماتیک گیربکس
جلو دیفرانسیل
ABS , EBD , BA ترمز
هیدرولیک فرمانمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ