با سلام به اساتید و دوستان . من برای تعویض چراغ سمند باید سپر ماسین رو بار کنم کسی اطلاعاتی داره در این مورد اگه داره مطرح کنه و در حد امکان تصویر م بزاره ممنون