دوست عزیز،دقیقا پشت چراغ جلو،سمت شاگرد یه سوکت هست که اول باید ضامن قرمز رنگشو بکشب بیرون وبعد سوکت رو در بیاری.نسبتابا سوکت بزرگ بین چراغ جلو و بلندگوی دزدگیر فابریکی خود سمند مشخصه.