پژو 206 ==> ولتاژ : ۱۲ ولت (v)

آمپرساعت : ۵۵ (ah)

حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع) : ۱۸ × 17 × 18 سانتی متر (cm)

-----------------------------


پژو 206 اس دی ==> ولتاژ : ۱۲ ولت (v)

آمپرساعت : ۶۰ (ah)

حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع) : ۱۸ × 17 × 18 سانتی متر (cm)

-----------------------------

پژو 207 ==> ولتاژ : ۱۲ ولت (v)

آمپرساعت : ۶۰ (ah)

حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع) : ۱۸ × 17 × 18 سانتی متر (cm)

-----------------------------

پژو 407 ==> ولتاژ : ۱۲ ولت (v)

آمپرساعت : ۷۴ (ah)

حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع) : ۲۰ × 18 × 28 سانتی متر (cm)

----------------------------


پژو 405 ==> ولتاژ : ۱۲ ولت (v)

آمپرساعت : ۷۴ (ah)

حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع) : ۲۰ × 18 × 28 سانتی متر (cm)

----------------------------

پژو پارس ==> ولتاژ : ۱۲ ولت (v)

آمپرساعت : ۷۴ (ah)

حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع) : ۲۰ × ۱۸ × ۲۸ سانتی متر (cm)

----------------------------

انواع پراید ==> ولتاژ : ۱۲ ولت ( v )

آمپرساعت : Ah ) 55 )

حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع): ۱۸ × 17 × 18 سانتی متر ( cm )