دوستان کسی میدونه فیوز مربوط به برق ABS پراید کجاست و کدومه؟
میخوام کلا ABS از کار بندازم.