به گزارش پارس تیونینگ به نقل از بازار خبر، برای خرید باطری باید به چند نکته دقت کنید ، اول آنکه باطریهای خشک از نظر کیفی، اوضاع بهتری نسبت به مدلهای آب اسیدی دارند ولی ایراد کار آنجاست که به مجرد پایان رسیدن عمرشان دیگر قابل استفاده نیستند.

دوم آنکه خرید باطری گرانتر الزاماً به معنی کارکرد بهتر نیست. باطریها بر اسا ولتاژ و جریان (آمپر) خود دسته بندی میشوند. خودورهای مختلف با فناوریهای ساخت مختلف نیز از مدلهای مخصوص به خود استفاده میکنند.
سوم آنکه رسیدگی به وضعیت سلامت باطری چه از نظر ظاهری و چه از نظر فنی، میتواند در آینده از هزینه های خرید مجدد جلوگیری کند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ