خودرو 131X در آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با کاهش نمرات منفی توانست کیفیت خود را نسبت به ماه گذشته بهبود بخشد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به نقل از سایپا نیوز، خودروی سایپا 131X تولیدی شرکت سایپا در آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با کاهش نمره منفی در معیار های موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی و رنگ کیفیت خود را نسبت به ماه گذشته افزایش داد.
گفتنی است خودروی سایپا 131x در جمع کل امتیازت منفی این گزارش نیز با کاهش دو نمره منفی نسبت به ماه گذشته بالاتر از خودروی MVM110 و پائین تر از خودروی تیبا قرار گرفت.
بر اساس این گزارش گروه خودروسازی سایپا با ایجاد برنامه ریزی های گسترده در خصوص افزایش کیفی محصولات خانواده X100 توانسته در معیارهای مورد سنجش گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ، کیفیت محصولات خانواده X100 را نسبت به سال گذشته به میزان 25 درصد افزایش دهد.
خاطر نشان می شود در گزارش ماهانه ارزشیابی کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، خودروهای ساخت داخل در 9 معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد ارزیابی قرار می گیرد.