بزرگترین سیستم شبیه ساز رانندگی در تاریخ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


دنیای خودرو: تیم بازاریابی و تحقیقات کمپانی ژاپنی لکسوس، دیگر از تکنولوژیهای داخل خودرو برای ارزیابی ایمنی و دیگر مشخصات خودروهایش استفاده نمیکند بلکه آنها روشی را برای طراحی و ساخت خودروهای ایمن تر ابداع کرده اند و آن ساخت بزرگترین و پیشرفته ترین شبیه ساز رانندگی در دنیا و تاریخ خودروسازی است!
با مشاهده تصویر این متن به عظمت این شبیه ساز پی نخواهید برد اما بد نیست بدانید که سالنی که این شبیه ساز درون آن قرار دارد، به اندازه یک زمین فوتبال وسعت دارد! و بر روی یک سری ریل و اتصالات پیچیدهای که بر روی زمین قرار دارند، سازهای گوی مانند به ارتفاع 4.57 متر و قطر 17 متر ساخته شده است. این گوی به وسیله 6 اتصال بر روی سه محول قرار گرفته که میتواند در طول و عرض سالن حرکت کند. این سازه در بخش تحقیقات لکسوس در هیگاشیفوجی ژاپن ساخته شده است. درون این گوی یک خودرو با ابعاد واقعی بر روی یک صفحه گردان قرار میگیرد. سیستم تصویر با کیفیت و زاویه دید 360 درجه محیطی مجازی از خیابانها و دنیای واقعی را به ارمغان میآورد. راننده درون این گوی میتواند تمامی صداها و اتفاقات را به صورت مجازی مشاهده کند. حتی تصویر مجازی خیابانها در آینه عقب و آینه های جانبی قابل مشاهده است. این تکنولوژی به مهندسین امکان ساخت خودرویی بهتر را میدهد چه از نظر فنی و چه از نظر ایمنی و آسایش. در این گوی میتوان سیستم ناوبری، هشداردهنده هاو نشاندهنده های خودروهای تولیدی را در بهترین سطح آزمود و حتی برای مثال میتوان تأثیرات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی را در این شبیه ساز بررسی کرد.