پارس تیونینگ به نقل از خودروسازی

در قدیم خودروها کند بودند و افراد زیادی به دنبال راههایی برای بهبود شتاب خودروها میگشتند. تعداد زیادی از خودروسازها در تلاش برای یافتن راه حلی برای این مسئله بودهاند و راه حل را در استفاده از قطعات بهبود یافته و مکانیسمهایی که سرعت خودروها را افزایش دادهاند پیدا کردهاند.
بهینه سازی برای کارایی بالا نیاز به تغییر اجزای زیادی از موتور دارد. قسمتهایی از خود خودرو هم باید تغییر پیدا کنند. ورودیها، رابطها و قسمتهای دیگری را باید مدنظر داشت. سبک کردن میل لنگ خودرو هم به افزایش شتاب خودرو کمک خواهد کرد.این عمل باعث میشود به علت کاهش وزن، موتور سریعتر دور بگیرد. البته این کار نقطه ضعفی هم برای خودرو در پی خواهد داشت و این نقطه ضعف در سربالاییها خود را نشان خواهد داد به طوری که خودرو سریعاً انرژیاش را از دست میدهد.استفاده از شمعهای با کیفیت بالا هم به افزایش شتاب خودرو کمک میکند. شمعهای مسابقهای با کیفیت بالا هم در بازار وجود دارند که زمان پاسخ را در شرایط متفاوت کوتاه کرده و به این ترتیب میزان شتاب خودرو افزایش مییابد.علاوه بر این، استفاده از فیلتر روغن و پمپ روغن مرغوب به همراه استفاده از روغن ترکیبی با کیفیت بالا به خوبی سطحهای داخلی مانند پیستونها و چرخ دندهها را روان میکند که نتیجتاً باعث میشود خودرو خیلی نرم شتاب بگیرد و سطوح داخلی خنک بمانند.استفاده از کیتهای هوای سرد هم باعث خنک شدن موتور میشود، که این عمل باعث بهبود عملکرد موتور میشود و طول عمر موتور را افزایش میدهد. همچنین استفاده از این کیتها با فراهم کردن فشار بیشتر در سیلندر، میزان شتاب و گشتاور را افزایش میدهد. نتیجه دیگر استفاده از این کیتها بهبود مصرف سوخت است.استفاده از هدرز اگزوز (سریهای مسابقهای) هم باعث بهبود نحوه خارج شدن گازها از اگزوز میشود. این سریها با قرار دادن چهار لوله هم اندازه بر روی سیلندرها و در نهایت تبدیل شدن به یک لوله بزرگتر باعث کم شدن فشار اگزوز میشوند همچنین،همه سیلندرها فشار یکسانی را تجربه میکنند که باعث بالا رفتن کارایی خودرو و کم شدن مصرف سوخت میشود.سوپر شارژرها هم هوای ورودی به موتور را فشرده میکنند و اکسیژن بیشتری را به محفظه احتراق میرسانند که برابر با رساندن سوخت بیشتر از طریق لولههای سوخت رسان است. بعضی از سوپر شارژرها که دمنده هم نامیده میشود به وسیله تسمه، زنجیر و یا یک میله انرژیشان را از موتور به دست میآوردند و توربوشارژرها هم از گاز خروجی اگزوز برای تأمین انرژی اولیه استفاده میکنند. توربوشارژرها انرژی گازهای خروجی از اگزوز را به کار میبندند که نتیجه این کار رانندگی لذتبخشتر است اما این سیستمها برای هر نوع موتوری قابل استفاده نیستند، موتورهای معمولی با توربوشارژرها در توانهای پایین کارایی خوبی از خود نشان نمیدهند.لاستیکهای خودرو هم نقش مهمیدر شتاب خودرو دارند و باید محکم بوده و چسبندگی مناسب به سطح جاده داشته باشند. لاستیکهای خودرو را فقط ۳ تا ۵ واحد بیشتر از مقداری که در دستورالعمل استفاده از خودرو ذکر شده باد کنید. این امر باعث کاهش انرژی مورد نیاز برای ادامه حرکت آنها میشود. میزان مناسب باد لاستیک خودرو، مصرف سوخت را هم تا ۳٫۳ درصد کاهش میدهد.مالکین خودروهایی که قصد دارند خودروی خود را بهینه کنند (Tuning) اما هیچ تجربه ای ندارند، حتماً باید با یک مکانیک که متخصص بهینهسازی خودرو باشد مشورت کنند. در اینترنت هم ویدئوهای آموزشی زیادی وجود دارد که برای آموزش افراد با هر سطح از معلومات و مهارت مناسب است. یادگرفتن روشهایی برای افزایش شتاب خودرو میتواند یک خودروی کند و کسل کننده را به هیولایی تبدیل کند که هنگام حرکت، آسفالت خیابان را هم از جا بکند.

بهینه سازی نیترو

بهینه سازی برای کارایی بالا (High-Performance car tuning) یا بهینه سازی نیترو(Nitro Tuning) به نوع سوخت رسانی به موتور وابسته است و منجر به افزایش میزان شتاب و توان خروجی موتور و کارایی خودرو میشود. Nitro tuning به نصب و تنظیم کاربراتور بر روی موتورهای با سوخت نیتروژن- متان نیاز دارد، وقتی که موتور درجا روشن است، پیچ تنظیم مربوطه باید در حالتی قرار بگیرد که موتور تا جایی که امکان دارد آرام کار کند، اگر مشکل روشن شدن خودرو هم وجود دارد، تغییر کوچکی در پیچ تنظیم میتواند کارایی را بهبود ببخشد. اگر موتور موقع دور گرفتن مکث دارد یا صدای انفجار خفیفی تولید میکند، تاباندن پیچ تنظیم حداکثری میتواند میزان سوخت را کمتر یا بیشتر کند که این به نیاز خودرو بستگی دارد.