وجود مکانیزم آوانس خودکار در دلکو سبب خواهد شد که تحت هر شرایطی و در تمام سرعت ها احترای کامل در مناسب ترین لحظه صورت گرفته و ضمنا از نظر مصرف سوخت مقرون به صرفه باشد و قدرت کافی نیز تولید نماید.
تنظیم دقیق زمان جرقه زنی در میزان گازهای متصاعد هیدروکربن و مونوکسید کربن از اگزوز تاثیر قابل توجهی می گذارد. در اتومبیلی مه دارای سیستم کنترل آلودگی هوا می باشد مقدار آوانس جرقه در رانندگی معمولی و با دور 2500 دور در دقیقه ممکن است 40 درجه قبل از نقطه مرگ بالا ( btdc ) و برای رانندگی تمام گاز و در سربالایی به مقدار 25 درجه و برای رانندگی در سراشیبی و بدون گاز به میزان 15 درجه باشد. برای دور آرام و یا رانندگی بدون گاز در دورهای بین 600 تا 1200 دور در دقیقه زمان احتراق ممکن است 10 درجه بعد از نقطه مرگ بالا ( atdc ) اتفاق افتد.
تصحیحات دور آرام و جلوگیری از فراتر رفتن در حالت گاز بسته معمولا بوسیله دو صفحه متعادل کننده بنام آوانس خودکار دلکو انجام می شود که در زبان عامیانه به آنها لنگ های دلکو می گویند.
علاوه بر آوانس خودکار هوایی دستگاهی نیز برای عقب انداختن جرقه ( ریتارد ) وجود دارد و فقط زمانی که موتور در دور آرام کار می کند و یا اینکه دریچه گاز بسته است مکش مکانیزم آوانس را خنثی می کند.
این دستگاه بطریق مکش یا تنفسی کار کرده ولی قدرت مکش را از پشت دریچه های گاز کسب می نماید.
آوانس خودکار از دو صفحه تشکیل شده که به وسیله فنر و محور در طرفین میل دلکو نصب و روی اصل « نیروی گریز از مرکز » عمل می نمایند. وقتی موتور دور می گیرد نیروی گریز از مرکز سبب می شود که این دو صفحه به اندازه لازمه از میل دلکو فاصله بگیرند. این دو صفحه طوری به بادامک میل دلکو مربوط می باشند که هر قدر بیشتر از هم جدا شوند دهانه پلاتین زودتر باز می شود. وقتی لنگ های دلکو از هم باز شوند موتور آوانس کار می کند و وقتی به هم نزدیک شوند در تایمینگ موتور بی اثر خواهد بود.