نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوع: جعبه دنده2

 1. #1
  اندازه نوشتار

  پیش فرض جعبه دنده2

  دنده هاي کمکي splitter change & range change

  براي خودروهاي نسبتاً سبک با وزن حدود يک تن که نسبت قدرت به وزن بزرگي دارند، يک جعبه دنده 4 سرعته يا 5 سرعته معمولي جوابگوي اتومبيل در عملکرد صحيح خود مي باشد. اما براي خودروهاي سنگيني که بارهاي بزرگي را تحمل مي کنند و نسبت قدرت به وزن بسيار پاييني دارند، استفاده از اين جعبه دنده ها به تنهايي نمي تواند گزينه مناسبي باشد. تحت چنين شرايط عملکردي اگر فاصله نسبت انتقال دنده ها خيلي زياد باشد، در حين تعويض دنده دور موتور به شدت افت مي کند و بازيافت گشتاور دوباره موتور به کندي صورت مي گيرد؛ بنابراين براي کمتر کردن اثرات ناشي از اين افت دور در هنگام تعويض دنده به فاصله هاي کوچکتري از اختلاف افزايش نسبت دنده اي نياز است. با دو برابر کردن تعداد نسبت دنده ها اثرات افت دور موتور در حين تعويض دنده کاهش مي يابد.جهت تحقق اين امر و افزايش تعداد نسبت انتقال مي توان از تعداد چرخدنده هاي بيشتر با نسبت انتقالهاي گوناگون در گيربکس استفاده کرد، اما استفاده از اين روش به بزرگ و سنگين شدن جعبه دنده مي انجامد. براي جلوگيري از اين امر يک جعبه دنده کوچک دو وضعيتي را به صورت سري با جعبه دنده معمولي 4 سرعته، 5 سرعته و ... قرار مي دهند. استفاده از اين جعبه دنده کمکي به اين ترتيب تعداد نسبت انتقال را در جعبه دنده هاي معمولي دو برابر مي کند. در وضعيتهاي بسيار خاص مي توان از جعبه کمکي سه وضعيته استفاده کرد، در اين صورت تعداد دنده هاي جعبه دنده معمولي تا سه برابر افزايش مي يابد که در اينگونه کمکيها معمولاً يکي از نسبتهاي انتقال بسيار کم در نظر گرفته مي شود.

  جعبه دنده هاي کمکي مي توانند به دو صورت قبل يا بعد از جعبه دنده اصلي قرار گيرند که طراح با توجه به شرايط مورد نظر خودرو آن را برمي گزيند :

  Splitter gear change :
  در نوع جعبه دنده، جعبه دنده کمکي قبل از جعبه دنده اصلي قرار مي گيرد. در اين حالت جعبه دنده کمکي دو حالت دارد، حالت اول که نسبت انتقال مستقيم است و گشتاور ورودي از موتور بدون تغيير به جعبه دنده اصلي مي رسد و حالت دوم که نسبت انتقال ناشي از اين دنده تقريباً 1 : 4/1 – 2/1 است. شکل2-10

  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


  شکل2-10 جعبه دنده کمکي از نوعSplitter و ترتيب تعويض دنده ها در اين نوع جعبه دنده

  Range gear change :

  در اين نوع جعبه دنده، جعبه دنده کمکي بعد از جعبه دنده اصلي قرار مي گيرد. جهت تعويض دنده در اين نوع جعبه دنده ها ابتدا دنده کمکي را در حالت low قرار داده و دنده هاي اصلي را به ترتيب تغيير مي دهيم، سپس دنده کمکي را در حالت انتقال مستقيم يا high قرار داده و دوباره دنده هاي اصلي را به ترتيب عوض مي کنيم. شکل2-11


  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

  شکل2-11 جعبه دنده کمکي از نوعrange و ترتيب تعويض دنده ها در اين نوع جعبه دنده

  هر دو نوع جعبه دنده هاي splitter و change مي توانند به صورت چرخدنده هاي ساده يا خورشيدي باشند. همچنين برخي از جعبه دنده ها در صورت نياز مي توانند از جعبه دنده هاي splitter و change به صورت همزمان استفاده کنند.

  ( PTO ) Power take-off

  PTO
  در واقع مکانيزمي است که تعدادي شفت محرک را براي بکار انداختن تجهيزات کمکي در برخي از خودروهاي خاص فراهم سازد. اين شفتها مي توانند نيروي محرک خود را از موتور و توسط دنده هاي تايمينگ سر ميل لنگ بگيرند؛ اما معمولاً در اکثر سيستمها اين نيرو را از قسمتي از جعبه دنده مي گيرند. کابردهاي مرسوم PTO ها شامل موارد زير هستند؛ مانند : پمپهاي هيدروليکي، کمپرسورها، ژنراتورها، بالابرها، جرثقيل ها، چرخ لنگرهاي دوار، قرقره هاي شيلنگ آتش نشاني، دستگاههاي مخلوط کننده، تيغه هاي ماشين برف روب و ديگر مکانيزمهاي مکانيکي که به منبع جداگانه اي از قدرت محرکه نياز دارند.

  قدرت محرک PTO مي تواند توسط يکي از دنده هاي روي lay shaft فراهم شود و يا اينکه شفت مربوطه مستقيماً به انتهاي lay shaft متصل شود و چرخش خود را يکسره از خود شفت بگيرد. (شکل2-12( PTO ها بسته به نوع استفاده مي توانند به صورت تک سرعته يا دو سرعته کار کنند. در واقع سيستمي مانند جعبه دنده هاي کمکي در اين مورد نيز مورد استفاده قرار مي گيرد که فراهم آورنده دو سرعت متفاوت مي باشد. جهت دستيابي به سرعت دلخواه شفت نسبت دنده ها در اين مورد نيز مي تواند به صورت دلخواه انتخاب شوند.


  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
  شکل2-12 جعبه دنده بهمراه PTO هايي که قدرت خود را از دنده ها مي گيرند.


  اوردرايو (Over drive)

  وقتي جعبه دنده هاي استاندارد را در دنده بالا قرار مي دهيم، نسبت انتقال يك به يك است. در جاده هاي سرازيري در صورتيكه موتور اتومبيل قدرت كافي را داشته باشد و سرعت نيز در حد معقولي باشد موتور قادر خواهد بود كه اتومبيل را با نسبت تبديل كمتر از واحد نيز به حركت در آورد. براي اين منظور در گيربکس بعضي از اتومبيل ها وسيله اي بنام اوردرايو پيش بيني شده است. اوردرايو
  يا فوق سرعت يك سيستم مكانيكي است كه به انتهاي جعبه دنده هاي معمولي بسته مي شود. محور خروجي جعبه دنده محور ورودي اوردرايو را به حركت در مي آورد. اوردرايو شامل يك مجموعه دنده سياره اي است که بوسيله آن مي توان نسبت تبديل پايين تر از يک را بدست آورد.

  يكي از مزاياي مهم اوردرايو آن است كه با استفاده از آن مي توان با ثابت نگهداشتن سرعت اتومبيل، دوران موتور آنرا تا حدود 30 درصد تنزل داد. طبعاً استفاده از اوردرايو سبب کاهش مصرف سوخت در ماکزيمم سرعت مي شود. اوردرايو با توجه به صحت عوامل زير عمل رضايت بخشي را ارائه خواهد كرد :

  1-
  موتور اتومبيل قدرت كافي را داشته باشد.

  2-
  سرعت اتومبيل در حد كافي باشد.

  3-
  جاده تقريباً مسطح يا سرازير باشد
  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

  شکل2-13 اثرات اوردرايو بر روي عملکرد موتور

  استفاده از اوردرايو به خودي خود موجب تضمين سرعت حداكثر نخواهد بود. با افزايش سرعت اتومبيل مقاومت باد به سرعت زياد مي شود. در سرعت هاي خيلي زياد اثرات مقاومت ناشي از باد را مي توان با اثر بازدارندگي در يك سربالايي شيب تند قابل قياس دانست. در اين موقع است كه ديگر نمي توان دنده بالا يا اوردرايو را يك امتياز محسوب آورد و بايستي براي كار صحيح موتور اتومبيل را به يك دنده پايين تر منتقل ساخت. در شکل 2-13 نمودار مربوط به اثرات اوردرايو بر روي عملکرد موتور مي توان مشاهده کرد. ملاحظه مي شود که از اثرات اوردرايو کاهش مصرف سوخت و همچنين افزايش گشتاور موتور در ماکزيمم سرعت مجاز است. براي فراهم کردن چنين شرايطي و اضافه کردن اوردرايو به جعبه دنده هاي معمولي معمولاً از ترکيبهاي چرخدنده هاي سياره اي استفاده مي کنند. يک مجموعه خوشيدي يا سياره اي شامل يک دنده خورشيدي يا دنده مرکزي است که با دنده هاي هرز گرد سياره اي يا پينيونها که روي محور نگهدارنده يا بازو قرار گرفته اند، احاطه شده است؛ حرکت دوراني مي کنند و بطور دائم درگير مي باشند. پينيونها نيز در داخل دنده داخلي يا رينگ (به اين دليل به اين نام خوانده مي شود که محيط دايره از داخل دندانه دار شده است) احاطه شده و بطور دائم با اين دنده هاي سياره اي در گير مي باشند. شکل2-14

  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

  شکل2-14 نمونه ساده اي از چرخ دنده سياره اي واجزاي آن

  اگر يک عضو از مجموعه چرخدنده سياره اي ثابت نگهداشته شود و عضو ديگر بچرخد، حاصل کار افزايش سرعت، کاهش سرعت يا چرخش معکوس خواهد بود. نتيجه کار بستگي به اين دارد که کدام عضو ثابت مانده و کدام عضو بچرخد.در صورت عدم نياز به اوردرايو مي توان آنرا در وضع قفل شده قرار داد. وقتي دو قسمت از مجموعه دنده سياره اي بهم قفل شوند، مجموعه قادر به تغيير گشتاور يا دوران نبوده و همه آن به صورت يك واحد يكپارچه دوران خواهد كرد.

  منبع : http://sayeboon.ir/forum/index.php?topic=692.0 2. #2
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  دوستان راهنماییم کنید،میشه engine با gearbox شش یا 8سیلندر به این شکل عقب شاسی گذاشت؟

  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

 3. #3
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  البته اصطلاحا" به این ماشینها میگن موتور وسط...بله خیلی معمول هستش،اکثریت ماشینهای پورشه یا سایر کارخانه های ماشین سازی از این تکنیک استفاده می کنن..
  بنظرم سوالت در تاپیک جاش نبود چون بی ارتباط به همه

 4. #4
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط حسین ترکاشوند نمایش پست ها
  البته اصطلاحا" به این ماشینها میگن موتور وسط...بله خیلی معمول هستش،اکثریت ماشینهای پورشه یا سایر کارخانه های ماشین سازی از این تکنیک استفاده می کنن..
  بنظرم سوالت در تاپیک جاش نبود چون بی ارتباط به همه
  ببخشید من سوالمو خوب مطرح نکردم.سوالم راجع به گیربکس.منظورم از موتورهای 6 و 8 سیلندر ماشینای امریکایی مثل بیوک یا نوا هستش که خواستم بدونم میشه عقب شاسی گذاشت آخه نمیدونم گیربکس این اجازه رو میده یا نه.

 5. #5
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  امکانش وجود نداره حالا چرا؟یکم توضیح برات میدم
  ما اصطلاحی داریم به نام center of gravityیا همون مرکز ثقل که به CGمعروفه...معمولا در اتومبیلها یک SAFE RANGEیا منطقه ی امنی تعریف میشه که اصطلاحا" CGماشین دراین منطقه باید باشه که اگر این CGبه سمت جلوی ماشین بیاد میگن NOSE HEAVYیا جلوی ماشین سنگین شده یا اگر به سمت انتهای اتومبیل بره میگن TAIL HEAVYشده یا انتهای ماشین سنگین شده...حالا برای TRIMکردن یا بدست آوردن بهترین مرکز ثقل باید کلی محاسبه انجام بشه..معمولا توماشینای موتور جلو نسبت سنگینی 52%جلو سنگین هستش 48%عقب، در موتور وسط معمولا 50،50یا 52%به 48%عقب سنگین که خوب با توجه به وزن ونوع هندلینگ محاسبه میشه. کلا" کار نشد نداره ولی این کار ا امکانپذیر نیست به خطر دلایل بالا وخیلی دلایل دیگه که خیلی طولانی هستش گفتنش
  ویرایش توسط حسین ترکاشوند : 03-02-2013 در ساعت 11:48 PM

 6. #6
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  با تشکر از حسین عزیز

  بدون محاسبات مهندسی امکانش نیست.
  هفت, غریبانه رفت....
  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

 7. #7
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  اگه بحث مرکز ثقل و تعادل ماشینو بزاریم کنار موتور و گیربکس buick b3 میخوام وسط شاسی بزارم به نظر شما عقب ماشیم زشت در میاد؟آخه گیربکس buick درازه.

کاربران پارس تیونینگ را با جستجو کلمات زیر پیدا کرده اند :

جعبه دنده

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •