بررسي سيستم نشانگر فشار تاير در خودروي فيتون
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
سيستم نشانگر فشار تاير خودروي فيتون


 1. عملکرد سیستم نشان دهنده فشار تایر در خودروی فیتون

سیستم نشان دهنده فشار تایر دائما فشار تایر را زمانی که رانندگی می کنیم یا زمانی که خودرو در حال سکون است نشان می دهد
سیستم نشان دهنده در خودروی فیتون فشار باد هر پنج چرخ را نشان می دهد . همچنین این سیستم اطلاعات چرخ زاپاس را در نشانگر خود نمایش می دهد .
واحدهای نصب شده بر روی هر چرخ مقدار سیگنال های رادیویی را اندازه گیری و با فاصله زمانی منظم به موج گیرهای نصب شده در محفظه هر چرخ ارسال می کنند .
سپس سیگنال ها از مدول کنترل نشانگر باد تایر (j502) عبور می کنند .
مدول کنترل نشانگر باد تایر ، فشار تایر را بررسی یا تغییر می دهد و اطلاعات موجود در سیستم را به پردازنده ای که از چند جز تشکیل شده ارسال می کند (j218) . سیستم هشدار داده و سپس در واحد نمایشگر ، در مجموعه داشبورد پيغام نشان داده می شود . اگر راننده از منوی نمایشگر اطلاعات که در جلوی او قرار دارد گزینه "وسیله نقلیه" را انتخاب نماید سیستم برای مشخص کرده فشار تایر پیغام می دهد .
سیستم موقعیت های زیر را مشخص می کند :

 • افت تدریجی فشار :

سیستم در این زمان بطور مناسب فشار تایر را به راننده اطلاع می دهد .

 • افت فشار خیلی زیاد ، زمانی که خودرو ساکن است :

سیستم فورا به راننده بعد از باز کردن سوئیچ و روشن شدن خودرو هشدار می دهد


 1. سنسورهای فشار تایر در خودروی فیتون

سیستم نشانگر فشار تایر در خودروی فیتون از پنج سنسور فشار تشکیل شده است

 • سنسور فشار تایر جلو سمت چپ(g222)
 • سنسور فشار تایر جلو سمت راست (g223)
 • سنسور فشار تایر عقب سمت چپ (g224)
 • سنسور فشار تایر عقب سمت راست (g225)
 • سنسور فشار تایر زاپاس (g226)


سنسور فشار تایر به سوپاپهای فلزی متصل شده اند و هنگامی که چرخ یا رینگ عوض می شود می توان دوباره از این سنسورها استفاده کرد .
در زیر اجزا کامل سنسور فشار مشخص شده است :

 • ارسال کننده امواج
 • سنسور فشار
 • سنسور دما
 • اندازه گیر و کنترل کننده الکتریکی
 • باتری

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
سنسور چرخ در خودروي فيتون

سنسور فشار , فشار واقعی تایر را مشخص می کند (فشار مطلق اندازه گیری شده ) سپس فشار اندازه گیری شده به مدول کنترل نشانگر باد تایر برای ارزیابی ارسال می شود (j502) .
مدول کنترل نشانگر فشار تایر ، جبران دما را برعهده دارد . فشار باد نرمال تایر ، در دمای 68F (20C) اندازه گیری می شود .
سنسور فشار, سنسور دما , کنترل کننده های الکترونیکی و واحد اندازه گير همگی در یک سنسور هوشمند قرار گرفته اند .
هنگامی که راننده گزینه "ذخیره فشار" را انتخاب می کند فشار باد تایر دوباره به حالت نرمال 68F (20C) بر می گردد .


 1. موج گیرهای چک کردن فشارتایر در خودروی فیتون

سیستم فشار باد تایر در خودروی فیتون از چهار موج گیر برای چک فشار استفاده می کنددر زیر اطلاعاتی را که سنسورها به موج گیرها برای چک کردن فشار تایر ارسال می کنند نشان داده شده است :کدهای شناسایی
هر سنسور فشار تایر یک شماره شناسایی منحصر به فرد دارد (شماره شناسایی) که جهت شناسایی هر چرخ استفاده می شود


 1. عملکرد سیستم نشانگر فشار تایر در خودروی فیتون

موج گیرها ، فشار تایر را از سیگنال های رادیویی دریافتی از سنسور فشار تایر چک می کنند و این سیگنال ها را به مدول کنترل نشانگر فشار تایر برای پردازش بیشتر ارسال می کنند (j502)
چهار عدد موج گیر برای چک فشار تایر در سیستم نشانگر فشار تایر خودروی فیتون استفاده شده است . که در انتهای محفظه چرخ در قسمت قوس بدنه نصب شده است . انها به مدول کنترل نشانگر فشار تایر متصل شده اند .
موج گیرها برای اینکه فشار تایر را چک کنند ، همه سیگنال هایی که از قسمت دریافت کننده هایشان و محدوده فرکانسی یشان عبور می کنند را دریافت می نمایند . هر موج گیر برای چک فشار تایر , سیگنال های رادیویی همه سنسورهای چرخها را که در محدوده انها قرار دارد دریافت می کنند .
فیلترهای مدول کنترل نشانگر فشار تایر ، سیگنالهای رادیویی را دریافت کرده و اطلاعات انها را بررسی و پردازش می کنند
چرخ زاپاس ، موج گیر جداگانه ای برای واگذار کردن چک فشار تایر به ان ندارد .
موج گیرها برای چک فشار تایر ، سیگنالهای رادیویی را که سنسورفشار چرخ زاپاس ارسال کرده (اطلاعات) دریافت می کنند و سیگنالها را به مدول کنترل نشانگر فشار تایر ارسال می کنند .
مدول کنترل نشانگر فشار تایر ، اطلاعات پنج چرخ را تشخیص و ذخیره می کند بطوریکه تشخيص مي دهد چرخ زاپاس استفاده شده تنها یک چرخ است و موقعیت ان کجاست.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
دياگرام عملكرد سيستم نشانگر فشار تاير


 1. کنترل کننده

وقتی که دکمه "وسیله نقلیه" را از صفحه نمایش که در جلوی ما وجود دارد فشار می دهیم منوی اصلی سیستم نشانگر فشار تایر ظاهر می شود
در زیر حالت های ان نشان داده شده :

 • سویچ روشن /خاموش , در سیستم نشانگر فشار تایر
 • سویچ روشن /خاموش , در سیستم نشانگر چرخ زاپاس
 • اطلاعات باد کردن تاير
 • نام گذاری فشارهای جاری .

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
كنترل كننده

تهیه کننده : موسی الرضا سعدی
استاد : مهندس مجید سالاری