درود بر همراهان پارس تیونینگ


می دانیم که خودروهای دیفرانسیل جلو یا عقب به*علت وجود تفاوت اساسی در سیستم*های انتقال قدرتشان، بر عملکرد سیستم*های ترمزی خود تاثیر می*گذارند.


1. در طراحی، اجزای سیستم ترمزی در خودروهای دیفرانسیل جلو کوچکتر و دارای جرم کمتری هستند لذا دمپینگ موثری روی سطح نویز اولیه نخواهند داشت؛ در حالی*که اجزای سیستم ترمزی در خودروهای دیفرانسیل عقب به*دلیل داشتن اجزای سنگین*تر نظیر تعلیق، Spindle و فریم های بزرگ، نویز اولیه را جذب میکنند.
2. در خودروهای دیفرانسیل جلو بخش عمده عمل ترمزگیری توسط ترمزهای جلو و بخش کمتری از آن توسط ترمزهای عقب انجام میشود؛ در حالی که این قضیه در خودروهای دیفرانسیل عقب حالت ضعیفتری دارد. به این دلیل دمای عملکرد در خودروهای دیفرانسیل جلو بسیار بالاتر است که نتیجه آن، افزایش درصد شیشه*ای شدن و همچنین افزایش صدای جیغ لنت در لنت های ترمز جلوست.ملاحظات تولیدی و مونتاژی برای حذف صدای ترمز

صداهایی که در ترمزگیری سبک تولید میشود، متناسب با دوران چرخ است و احتمال دارد تا توقف کامل خودرو ادامه یابد؛ به خصوص هنگامی که فشار کمی به پدال وارد می*شود. برای تشخیص این مشکل می*بایست موارد ذیل آزمایش شود:

1. Rotor Run Out

انحراف زیاده از حد دیسک باعث سایش نا منظم دیسک و لنت و همچنین حرکت لنت هنگام درگیری دیسک با لنت میشود که در نهایت ارتعاشِ به وجود آمده سبب ایجاد صدا خواهد شد.


انحراف دیسک باعث سایش نامنظم میشود.

2. Parallelism
ضخامت دیسک می بایست حداقل در 4 نقطه چک شود. تغییرات در ضخامت دیسک می*تواند به حرکت لنت و ایجاد نویزهای ناخواسته بینجامد. در مواردی که ضخامت لنت کم میشود، لنت به سمت داخل حرکت میکند و هنگامی که ضخامت لنت افزایش می*یابد، لنت به سمت خارج رانده میشود که این جابه جایی به سمت داخل یا خارج باعث ایجاد صدا میشود.

لنگی دیسک باید امتحان شود.
ضخامت دیسک باید یکسان باشد.

3. Material Transfer

اگر یک اصطکاک ناهمگون و غیریکنواخت در سطح دیسک اتفاق بیفتد، ممکن است باعث ایجاد لغزش یا چسبندگی به واسطه اصطکاک کمتر یا بیشتر شود. این اصطکاک غیر*یکنواخت در بعضی موارد باعث حرکت آسان و در مواردی باعث حرکت کُند لنت روی دیسک می*شود که خود، عامل ایجاد ضربان و نوسان است. بسیاری از سازنده ها با این مسئله مواجه بوده اند، که علت آن استفاده از ماشین های تراش دانسته شده است.

اصطکاک غیر*یکنواخت باعث ایجاد نقاط سرد و گرم و نقاط غیرهم دما بر روی لنت خواهد شد.

4. Loose Parts
همه قطعات باید از لحاظ شُل بودن امتحان شوند.

5. Non Directional Finish
خطوط جهت داری که هنگام فرایند ماشینکاری روی دیسک به وجود می آیند باعث جابه جایی لنت میشوند. برای رفع این مشکل می*بایست فرایند تولید به گونه ای باشد که روی دیسک، شیار ایجاد نکند.

ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب

ترمزها بازه*های متفاوتی از صدا را هنگام ترمزگیری یا رها کردن ترمز تولید می کنند. عملکرد مواد مصرفی در لنت*ها که به منظور اتلاف انرژی مورد استفاده قرار می گیرند، با ایجاد نویز و حرارت همراه است. در نتیجه جیغ گاه وبیگاه ممکن است عادی باشد که علت آن سرما، گرما، رطوبت، برف، گِل، نمک و ... است. به عبارت دیگر جیغ گاه وبیگاه همیشه به مفهوم وجود مشکل و یا کاهش اثر ترمز نیست. به یاد داشته باشید که بعضی صداها طبیعی اند و رفع آنها به هیچ ترمیم و یا تعمیری نیاز ندارد، نظیر:

1. صدای جیغ: هنگامی که ترمزها سرد هستند و معمولاً در صبحگاه شنیده می*شود. این صدا طبیعی است و به هیچ سرویسی نیاز ندارد. به این پدیده Morning Sickness نیز می*گویند.

گاهی اوقات صدای جیغ تولیدی نشانگر نیاز خودرو به لنت ترمز جدید است.

2. صدای جیغ بلند ممتد: وقتی خودرو در حال حرکت است و ترمز گرفته می شود یا حتی زمانی که ترمزگیری انجام نمی پذیرد، شنیده می*شود. این صدا هنگامی که نشانه روی لنت ترمز با دیسک تماس پیدا می*کند، تولید می*شود و نشان می*دهد که لنت تمام شده است و باید تعویض شود.

تیغه بعد از برخورد به دیسک و تولید صدای جیغ

تیغه تولید صدا قبل از برخورد به دیسک

همچنین هر سیستم ترمزی میتواند در دفعات زیاد ترمزگیری در ترافیک*های سنگین یا جاده های پر فراز و نشیب، نویز تولید کند. در چنین شرایطی، دمای دیسک و لنت بسیار بالا میرود. در این دما جیغ ترمز به علت تغییرات متالورژیکی است که در سطح دیسک و یا لنت اتفاق میافتد که علت آن نیز ایجاد یک سطح سخت با عمق کم روی سطح لنت و یا دیسک است.

3. صدای ناله در طول توقف: این صدا معمولاً به*دلیل لعابی یا شیشه ای شدن سطح دیسک به واسطه ترمزهای سنگین و متوالی تولید میشود و برای رفع آن باید لنت ها تعویض شوند و سطح دیسک دوباره پرداخت گردد.

4. صدای نویز: فقط یک بار هنگام ترمزگیری از سیستم تعلیق جلو شنیده می شود. این صدا نتیجه جابه*جایی و حرکت لنت ها در جهت دوران دیسک است و اگر پدال ترمز محکم فشرده شود، احتمال تولید صدا کمتر می*شود. برای رفع این عیب باید از نصب صحیح لنت ها، گیره ها و Shimها مطمئن شویم.

5. نویز چندگانه: فقط یک بار بعد از روشن کردن موتور شنیده می شود. این صدا مربوط به سیستم خودآزمای ترمز ABS است و به هیچ گونه سرویس و تعمیری نیاز ندارد. سیستم ترمز ABS دارای یک بخش خودآزماست که در بعضی مدل ها پس از روشن شدن خودرو و با اولین ترمز گیری و در برخی دیگر بعد از آن که سرعت خودرو برای اولین بار به حد معینی رسید، عمل می*کند.