پارس تیونینگ به نقل از خودروسازی

تا پیش از متداول شدن استفاده از ترمزهای ضد قفل (abs) قفل کردن ترمزها تجربه ای رایج در بین رانندگان بود. ترمزهای معمولی هنگامیکه فشار زیاد و به طور ناگهانی به آنها وارد شود قفل میکنند. اگر شما آنقدر سریع خودرو را متوقف کنید که لاستیکها بر روی سطح جاده جیغ بکشند، احتمال قفل کردن ترمز شما هم وجود دارد. اگر خودرویی را میرانید که از ترمز abs بیبهره است، به محض اینکه حس کردید ترمزها شروع به قفل شدن کردهاند، فشار بر روی پدال ترمز را کاهش دهید، خیلی سریع ترمز کنید و دوباره ترمز را رها کنید، آنقدر این حرکت را تکرار کنید تا خودرو متوقف شود. در خودروهای مجهز به ترمز abs هنگام ترمزهای ناگهانی و شدید نوساناتی در ترمز احساس میکنید، این مورد هنگامیکه به دلیلی اصطکاک لاستیکها با سطح جاده کم باشد هم ممکن است اتفاق بیفتد، اما این مسئله ای طبیعی است، زیرا سیستم ترمز abs همان عملی را که در خودروهای بدون ترمز abs انجام میدهید و سریعاً ترمز کرده و ترمز را رها میکنید برای شما انجام میدهد و چرخهای قفل شده را آزاد میکند که این عمل منجر به کنترل بهتر خودرو میشود. ترمزهای ضد قفل معمولاً در شرایط معمولی قفل نمیکنند مگر اینکه مشکلی در سیستم ترمز وجود داشته باشد، مشکلاتی که ممکن است باعث قفل شدن ترمز abs شود شامل مشکل در پدال ترمز، مشکل در دیسکهای ترمز یا مشکل در بلبرینگ چرخها است. تشخیص مشکل ترمز مسئله ای بسیار مهم است. وقتی که ترمزها قفل میکنند، ممکن است خودرو خیلی سریع به چپ و راست منحرف شود و عقب خودرو ممکن است به این طرف و آن طرف منحرف شده و باعث شود راننده کنترل خودرو را از دست بدهد. اگر این مشکل برای شما به وجود آمد بازهم از ترفند گرفتن و رها کردن سریع ترمز استفاده کنید تا خودرو متوقف شود و در کوتاهترین زمان ممکن خودرو را به یک مکانیک ماهر نشان دهید.