که مخفف Braking Assist System به معنای سیستم کمکی ترمز است ، سیستم که مرسدس بنز طراحی کرده تا با توجه به رفتار راننده در حین ترمز گرفتن به انجام ترمز سریع تر در مواقع اضطراری کمک شایانی می کند.
نحوه کار این سیستم به طریقه زیر است:
یک راننده در شرایط معمولی هنگام گرفتن ترمز ابتدا پای خود را بر روی پدال گذاشته و به میزان مورد نیاز ترمز را فشار داده تا تا از سرعت کاسته یا اتومبیل را متوقف سازد،اما در شرایط اضطراری یا شرایطی که امکان تصادف وجود دارد رفتار او متفاوت بوده و به صورت ناگهانی پدال ترمز را می فشارد.این امر باعث فعال شدن BAS می شود ، این سیستم میزانی از روغن ترمز را با فشاری بالغ بر 2600psi که فشاری بسیار بالاست فشرده کرده و آن را آمده ی حمله به دیسک های ترمز می کند.در صورتی که رفتار مشابه با رفتار اضطراری از راننده سر بزند ، این سیستم این قدرت بسیار را روانه ترمز ا کرده تا قدرت ترمز را چند برابر کند،جالب اینجاست که این سیستم این رفتار در یک میلی ثانیه پس از فشردن پدال توسط راننده تشخیص می دهد.این امر باعث کاهش مسافت و زمان کاهش سرعت و حتی توقف کامل می شود.
به محض اینکه پای راننده از روی پدال ورداشته شود این سیستم میزان روغن ترمز مورد نیاز خود را به درون چرخه ی عملیاتی خود بازکردانده فشار را بر آن وارد می کند ، و آماده به کار می ماند تا شاید یک بار دیگر بتواند از یک تصادف جلوگیری کند.