سيستم تهويه مطبوع اتومبيل براي فضاي دروني اتومبيل قطعا به تهويه هوا نياز است .

اين تهويه ممكن است به دو صورت انجام پذيرد:

1.سيستم تهويه كنترل نشده
2.كنترل شدهراه اندازي سيستم كنترل نشده به سادگي پايين كشيدن شيشه ها ، باز كردن سانروف و يا سقف است
اما اين سيستم در سرعت هاي پايين بازدهي مناسبي ندارد و در سرعت هاي بالا هم فشار باد آزار دهنده است
پس در اتومبيل ها معمولا يه دمنده ي برقي و وجود دارد كه هوا را بدون توجه به سرعت اتومبيل با سرعت ثابت يا منترل شده توسط ديمر تنظيم سرعت باد درون اتومبيل به گردش در مي آورد
مكمل هاي اصلي اين دمنده ميتواند بخاري و كولر باشد
در مجموعه ي سيستم تهويه مطبوع دو شبكه به عنوان گرمكن و سرد كن فعال هستند
سيستم گرمايش اتومبيل از گرماي موتور استفاده ميكند و با عبور آبي كه در موتور جريان دارد از يك شبكه ي گرمكن ( رادياتور بخاري) عبور ميكند و فن دمنده هوا را از آن عبور ميدهد و گرماي مورد نياز براي سرنشينان را از طريق دريچه هاي هوا در داشبرد،زير پا و كنار شيشه ها و حتا سرنشينان عقب محيا ميكند و شرايط مطبوعي را به وجود مي آورد.
در اتومبيلهايي كه مجهز به سيستم كولر هستند سيستم كمي متفاوت ميشود و شبكه هاي سرد كن در كنار بخاري قرار ميگيرند و ميتوان با انتخاب وضعيت سيستم را در حالت گرم يا سر قرار داد
كولر اتومبيل داراي سيستمي مشابه كولر هاي گازي خانگي يا صنعتي هستن
با اين تفاوت كه عموما نيروب موتور كولر ( كمپرسور) از ميل لنگ اتومبيل گرفته ميشود
كولر داراي قطعات مختلفي است تا بتواند هواي خنك را در تابستانهاي گرم به سرنشينان ارزاني دارد

مهمترين جز در اين مجموعه موتور يا كمپرسور است كه با مجموعه اي از پيستون ها و سوپاپ ها گاز موجود در سيستم را ( مبرد) فشرده ميكند و به چگالنده ( كندانسور ، شبكه ي رادياتور مانندي كه در جلوي اتومبيل و در مقابل هوا قرار دارد) ارسال ميكند
در چگالنده گازي كه تحت فشار كمپرسور تبديل به مايع كم فشار شده سرد گشته و فشار آن افزايش ميابد و پس از آن طي مراحلي به تبخير كننده يا اواپراتور كه در مسير فن دمنده ي هواي داخل اتومبيل قرار دارد وارد ميشود
در اين قسمت مايع پر فشار كه توسط يك لوله ي روزن دار از فشار آن كاسته شد تبخير ميشود و اين فرايند گرماي محيط را جذب ميكند و هواي خنك را به درون اتومبيل ميفرستد و پس از آن بخار كم فشار به كمپرسور باز ميگردد تا اين چرخه تكرار شود
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
سه نوع عمومی از کمپرسورهای تهویه مطبوع اتومبیل وجود دارد:

1-نوع رفت و برگشتی دو سیلندری
Two cylinder reciprocating piston type
2-نوع چهار سیلندر دایره ای
Four cylinder RADIAL type
3-نوع شش سیلندری محوری
Six cylinder AXIAL type

موتور خودرو کمپرسور تهویه مطبوع را بوسیله یک تسمه می چرخاند . در این قسمت ( کمپرسور) مبرد با فشار کم و دمای کم را که از اواپراتور وارد می شود کمپرس می کند و دما و فشار آن را بالا می برد و به قسمت کندانسور می فرستد.

رله کمپرسور:

یک لوله مویین این امکان را می دهد که کلید سیکل بداند دما در اواپراتور چقدر است.
این سوئیچ ، کمپرسور را روشن و خاموش می کند و نگه می دارد دمای اواپراتور را در حد 32-45 درجه فارنهایت.
همچنین کلید رله کمپرسور نگه میدارد رطوبت را در یک حد .

تسمه کمپرسور:

پولی کمپرسور متصل است به موتور خودرو بوسیله یک تسمه در جلوی میل لنگ.

کلاج کمپرسور:


کمپرسور تهویه مطبوع یک کلاج الکترو مغناطیسی دارد که می تواند پولی کمپرسور را درگیر و یا خلاص نماید .
پولی کمپرسور همیشه در حال چرخش است وقتی که موتور کار میکند .
اما کمپرسور فقط زمانی راه اندازی میشود که پولی درگیر شده باشد با محور محرک کمپرسور .

زمانی که این سیستم فعال شده ، جریان برقرار میشود توسط یک سیم پیچ الکترومغناطیسی . جریان سیم پیچ پولی را به صفحه آرمیچر جذب می کند .
کشش مغناطیسی قوی میکشد صفحه آرمیچر را خلاف جهت حرکت پولی این عمل قفل می کند پولی و صفحه آرمیچر را به همدیگر ، صفحه آرمیچر کمپرسور را به راه می اندازد.

وقتی که سیستم غیر فعال است . و جریان از حرکت ایستاده است توسط کویل الکترومغناطیسی ، فنرهای تخت می کشند صفحه آرمیچر را به طرف پولی .

از زمانی که خاصیت مغناطیسی سیم پیچ توسط پولی به آرمیچر فرستاده شده است سیم پیچ به کار نمی افتد.
صفحه آرمیچر و توپی مونتاژ شده بر روی آن بسته شده اند به میله محرک کمپرسور.
وقتی که کمپرسور کار نمی کند کلاج پولی حرکت میکند در یک بالبرینگ دو ردیفه

حلقه حرکت کمپرسور تهویه مطبوع

درون کمپرسور تهویه مطبوع وجود دارد یک حلقه گرداننده که ساخته شده است از مواد اصطکاکی که نصب شده از دو طرف صفحه
Swash یا لنگی چرخ (Wobble) بطوریکه صفحه Swash می چرخد ، و ماده اصطکاکی (نصب شده به پیستون کمپرسور) فشار میدهند بالبرینگها را به جلو و عقب .

برش یک نوع کمپرسور :

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ