سیستم کنترل پایداری در شرکت های مختلف خودرو سازی نام های مختلفی دارد:
Acura: Vehicle Stability Assist (VSA)
Alfa Romeo: Vehicle Dynamic Control (VDC)
Audi: Electronic Stability Program (ESP)
Bentley: Electronic Stability Program (ESP)
BMW: Dynamic Stability Control (DSC) (including Dynamic Traction Control)
Bugatti: Electronic Stability Program (ESP)
Buick: StabiliTrak
Cadillac: StabiliTrak & Active Front Steering (AFS)
Chery Automobile: Electronic Stability Program
Chevrolet: StabiliTrak; Active Handling (Corvette only)
Chrysler: Electronic Stability Program(ESP)
Citroën: Electronic Stability Program (ESP)
Dodge: Electronic Stability Program (ESP)
Daimler: Electronic Stability Program (ESP)
Fiat: Electronic Stability Program (ESP) and Vehicle Dynamic Control (VDC)
Ferrari: Controllo Stabilità (CST)
Ford: AdvanceTrac with Roll Stability Control (RSC) and Interactive Vehicle Dynamics (IVD) and Electronic Stability Program (ESP); Dynamic Stability Control (DSC) (Australia only)
General Motors: StabiliTrak
Honda: Vehicle Stability Assist (VSA)
Holden: Electronic Stability Program (ESP)
Hyundai: Electronic Stability Program (ESP), Electronic Stability Control (ESC) and Vehicle Stability Assist (VSA)
Infiniti: Vehicle Dynamic Control (VDC)
Jaguar: Dynamic Stability Control (DSC)
Jeep: Electronic Stability Program (ESP)
Kia: Electronic Stability Control (ESC) and Electronic Stability Program (ESP)
Lamborghini: Electronic Stability Program (ESP)
Land Rover: Dynamic Stability Control (DSC)
Lexus: Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) with Vehicle Stability Control (VSC)
Lincoln: AdvanceTrac
Maserati: Maserati Stability Program (MSP)
Mazda: Dynamic Stability Control (DSC) (including Dynamic Traction Control)
Mercedes-Benz (co-inventor): Electronic Stability Program (ESP)
Mercury: AdvanceTrac
MINI: Dynamic Stability Control
Mitsubishi: Active Skid and Traction Control MULTIMODE and Active Stability Control (ASC)
Nissan: Vehicle Dynamic Control (VDC)
Oldsmobile: Precision Control System (PCS)
Opel: Electronic Stability Program (ESP)
Peugeot: Electronic Stability Program (ESP)
Pontiac: StabiliTrak
Porsche: Porsche Stability Management (PSM)
Proton: Electronic Stability Program
Renault: Electronic Stability Program (ESP)
Rover Group: Dynamic Stability Control (DSC)
Saab: Electronic Stability Program (ESP)
Saturn: StabiliTrak
Scania: Electronic Stability Program (ESP)[71]
SEAT: Electronic Stability Program (ESP)
Škoda: Electronic Stability Program (ESP)
Smart: Electronic Stability Program (ESP)
Subaru: Vehicle Dynamics Control (VDC)
Suzuki: Electronic Stability Program (ESP)
Toyota: Either Vehicle Stability Control (VSC) or Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)
Vauxhall: Electronic Stability Program (ESP)
Volvo: Dynamic Stability and Traction Control (DSTC)
Volkswagen: Electronic Stability Program (ESP)

vsc در محصولات تویوتا مخفف Vehicle Stability Control به معنای کنترل پایداری خودرو می باشد
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
شکل بالا کارایی سیستم vsc را در خودرو نشان میدهد که موجب پایداری خودرو در هنگام دور زدن می شود. این سیستم با اطلاعات سنسور زاویه فرمان و دیگر پارامتر ها ، لغزش در چرخ ها را در شرایط مختلف متوجه میشود. هنگام لغزش با کم کردن قدرت موتور و فعال کردن ترمزهای جداگانه ، از لغزش خودرو و کم شدن کشش چرخ ها جلوگیری کرده و به پایداری خودرو کمک می کند.
همانطور که در شکل نشان داده شده ، بدون این سیستم ، با لغزش چرخ های جلو خودرو به بیرون از جاده منحرف شده و به سمت خارج انحراف پیدا می کند و با لغزش چرخ های عقب ، خودرو با چرخش حول محور خود به داخل انحراف پیدا می کند.
منبع : تویوتا تکنیک