نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوع: انواع Conversion Kits یا کیت های تبدیل برای تغییر خودرو به گازسوز

 1. #1
  اندازه نوشتار

  پیش فرض انواع Conversion Kits یا کیت های تبدیل برای تغییر خودرو به گازسوز

  درود بر همراهان پارس تیونینگ

  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

  به منظور استفاده از سوخت گاز طبیعی در خودروهای بنزینی موجود، میبایست تجهیزات مربوط به سیستم سوخترسانی گاز طبیعی بر روی خودرو نصب شود، که به مجموعه این تجهیزات که قابلیت استفاده ازسوخت گاز را به خودرو میدهند، کیت تبدیل گفته میشود.
  کيتهاي تبديل از آغاز تاکنون به دلیل محدوديتهاي زيست محيطي و منابع انرژي، دچار تحولات بسياری شدهاند.بطوریکه می توان آنهارا به چهار نسل دسته بندی کرد:

  -کیت نسل اول

  - کیت نسل دوم

  - کیت نسل سوم

  - کیت نسل چهارم

  کیتهای نسل اول:

  در نسل اول تمامی تجهيزات بهکار رفته براي سوخترساني، مکانيکي و بسيار ساده است. براي اختلاط هوا و گاز از يک میکسر که قبل از کاربراتور و در مجاورت آن تعبيه ميگردد، استفاده میشود. در برخی انواع که خودروي تبديلي، کاربراتوري است از ونتوري کاربراتور براي اين منظور استفاده ميشود ولي به دليل اين که در روش مذکور کاربراتور دستخوش تغيير ميشود، استفاده از ميکسر در اين نسل از کيتها متداولتر است. نسبت هوا به سوخت در اين کيتها با تنظيم اوليه کیت انجام ميگردد و هيچ سيستم کنترلی مداربسته و بازخوردي از عملکرد وجود ندارد.
  برخي از مشخصات و ويژگيهاي اين نسل از کيتها به اختصار در زير بيان شدهاست:

  1) در اين نسل، ونتوري براساس ميزان گاز ورودي و اندازهگيري پايينترين فشار رگولاتور، انتخاب ميشود.

  2) داراي پيچ تنظيم اصلي و تنظيم سوخت در حالت بيبار هستند.

  3) قطعات الکترونيکي و سيستم کنترل نسبت هوا به سوخت ندارند.

  4) به دليل سادگي ساختار، از قيمت پاييني برخوردار هستند.

  5) خودروهای تبدیلشده با این کیتها نسبت به خودروهاي بنزيني قديمي آلودگي کمتري توليد ميکنند، اما قادر به گذراندن استانداردهاي جديد آلايندهها نيستند.

  6) وجود ونتوري، بهعلت ايجاد افت فشار سبب کاهش راندمان خودرو ميگردد.

  7) از آنجا که نسبت هوا به سوخت در اين نسل از کيتها کنترل نميگردد، نميتوان از کاتاليستها در خودروهاي تبديلي استفاده مؤثري نمود.

  8) براي تصحيح ميزان آوانس جرقه از پيشانداز جرقه استفاده ميشود.

  9) اگر از این کیت در خودروهای انژکتوری استفاده شود، از یک شبيه ساز پاشش یا امولاتور که جهت قطع انژکتورهاي بنزينی در حالت استفاده از گاز به کار میرود، استفاده می گردد.

  کیتهای نسل دوم:

  از آنجا که کيتهای نسل اول، نمیتوانستند، الزامات و نيازمندیهای صنعت خودرو را برآورده سازند، بتدریج جاي خود را به کيتهای نسل دوم دادند.
  تفاوت اساسي اين نسل با نسل قبلي مجهزشدن به سيستم کنترلی مداربسته برای تنظیم نسبت هوا به سوخت است. در اين سيستم بازخورد لازم توسط حسگر اکسيژن تأمين ميگردد. پردازش لازم براي تصحيح مقدار گاز ورودي به ميکسر در ECUگاز انجام ميگيرد. اين تصحيحات توسط يک موتور پلهای که در مسير گاز ورودي به ميکسر قرار دارد، اعمال ميگردد. با اين روش ميتوان نسبت هوا به سوخت را با دقت خوبي کنترل کرد. اين مسأله زمينه مساعدي براي استفاده از کاتاليستها در خودروهاي مجهز به اين نسل از کيتها را فراهم ميکند. بنابراين سطح کاهش آلايندهها نسبت به خودروهاي مجهز به نسل اول چشمگير است. اين نسل از کيتها هم در خودروهاي کاربراتوري و هم در خودروهاي انژکتوري بهکار ميروند. شایان ذکر است که براي استفاده از اين کيتها روي خودروهاي انژکتوري ملاحظات و تدابير خاصي لازم است. از جمله آنها ميتوان به نصب شبيهساز پاشش و نيز شبيهساز حسگر اکسيژن اشاره نمود.
  بعضي از مشخصه هاي اين سيستم عبارتند از:

  1. کنترل مدار بسته نسبت سوخت به هوا

  2. تأمين سطح آلودگي کمتر نسبت به کيتهاي نسل اول

  3. پيکربندي ECUگاز نسبت به بنزين ميتواند به صورت اصلی- فرعی يا مستقل باشد.

  4. استفاده از ميکسر براي اختلاط سوخت و هوا

  5. استفاده از قطعات و سختافزارهاي الکترونيکي با کيفيت بالا

  کیتهای نسل سوم:
  قابل توجهترين پيشرفت در كيتهاي نسل سوم نسبت به نسل های قبل، استفاده از انژكتورهاي پاشش گاز به جای ميكسر است. با اين تغيير تمام تجهيزات سيستم سوخترساني، قطعاتي الكترونيكي خواهند بود. اين به معناي دقت بيشتر و قابليت كنترل بهتر است. تفاوت كليدی سوخترساني به وسيله انژكتور با ميكسر، منقطع بودن جريان سوخت در انژكتورها و پيوستگي آن در ميكسر يا تجهيزات مشابه است. اين امر كنترل زمان پاشش سوخت و ميزان آن را در اختيار واحد كنترلكننده قرار ميدهد، كه منجر به بالارفتن دقت و كيفيت كنترل در اين كيتها ميشود. در اين نسل به علت الکترونيکي بودن تمامی قطعات، امکان عيبيابي خودکار، توسط ECUهاي گاز و بنزين فراهم ميگردد.

  ويژگیهای اين نسل را می توان به صورت زير خلاصه نمود:

  1. استفاده از قطعات الکترونيکي پيشرفته براي کنترل جريان گاز
  2. سيستم پاشش گاز در اين نسل از کيتها تک نقطهاي يا چند نقطهاي است.
  3. زمان پاشش و تنظيم ميزان سوخت در انژکتورها به صورت گروهي است.
  4. دارا بودن قابليت عيبيابي الکترونيکي
  5. پيکربندي ECUگاز نسبت به بنزين ميتواند بهصورت اصلی- فرعی يا مستقل باشد.
  6. سطح کيفي بالاي قطعات الکترونيکي
  7. کنترل دقيق نسبت هوا به سوخت
  8. قابليت بالا در کاهش آلاينده ها و توليد توان با افت کمتر
  کیتهای نسل چهارم:

  اين نسل شامل پيشرفته ترين و پيچيده ترين کيتهاي گازسوز ارائهشده توسط سازندگان کيت است. براي رسيدن به شرايط سخت استانداردهاي جديد آلودگي و نيز توان توليدي قابل رقابت با بنزين، تمامی امکانات موجود در اين نسل از کيتها بهکار گرفته شدهاست. مجموعهاي شامل تجهيزات دقيق الکترونيکي، الگوريتم هاي کارآمد کنترل و الگوهاي نوين عيب يابي زمينه ظهور اين دسته از کيتها را فراهم کردهاند. البته کسب اين مزاياي قابل توجه به بهاي افزايش هزينه و قيمت تمامشده، در اين نوع از کيتها است. ویژگی بارز اين نسل نسبت به نسل سوم استفاده از تکنولوژي سيستم پاشش سوخت نوبتي چندنقطه اي است. در اين سيستم به جاي استفاده از پاشش گروهي در انژکتورها، هر انژکتور به طور جداگانه کنترل ميشود و زمان پاشش و ميزان آن در هر انژکتور بهوسيلة ECUگاز تعيين ميگردد، لذا دقت کنترل نسبت هوا به سوخت در اين موتورها بسيار بالاست.

  موارد زير را ميتوان به عنوان مشخصات اصلي اين نسل نام برد:

  1. سيستم پاشش گاز در اين نسل از کيتها چند نقطه اي است.

  2. سيستم پاشش گاز در اين نسل از کيتها چند نقطه اي است.

  3. کنترل زمان پاشش و تنظيم ميزان سوخت برای هر انژکتور به صورت جداگانه

  4. استفاده از تجهيزات الکترونيکي دقيق برای کنترل دقیق نسبت هوا به سوخت

  5. قابليت عيب يابي الکترونيکي پيشرفته

  6. استفاده از انژکتورهای فشار بالا (bar8)

  7. هزينه و قيمت بالا

  8. پيکربندي ECUگاز نسبت به بنزين ميتواند به صورت اصلی- فرعی يا مستقل باشد.

  9. سطح آلاينده هاي توليدي بسيار پايين بوده و کمترين حد افت توان را داراست.
  ویرایش توسط pedramMC : 05-19-2013 در ساعت 12:34 AM
  هفت, غریبانه رفت....
  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

 2. #2
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  سلام
  الان قیمتها با کپسول بزرگ چند میخوره ؟

 3. #3
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  برای چه ماشینی ؟
  دانلود اپلیکشین موبایل پارس تیونینگ

 4. #4
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Admin نمایش پست ها
  برای چه ماشینی ؟
  دوو اسپیرو دیگه ....
  مدل 1994 انژکتوری

 5. #5
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  فردا براتون میپرسم
  دانلود اپلیکشین موبایل پارس تیونینگ

 6. #6
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Admin نمایش پست ها
  فردا براتون میپرسم
  سلام
  ممنونم علیرضا جان

 7. #7
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  من سوال کردم با نصب میگن 500 تومان با یک سال ضمانت ولی اصلا توصیه نمیشه برای اسپرو CNG و LPG هم کلا گیر نمیاد
  دانلود اپلیکشین موبایل پارس تیونینگ

موضوعات مشابه

 1. تعرفه واردات تغییر نخواهد کرد
  توسط pedramMC در انجمن اخبار داخلی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 12-24-2013, 09:27 PM
 2. ضرورت تغییر در بدنه خودرو برای 2 ایربگ
  توسط Eh Sun در انجمن اخبار داخلی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 07-25-2013, 06:04 PM
 3. واکنش پژویان به تغییر پایه قیمتگذاری
  توسط Eh Sun در انجمن اخبار داخلی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 07-23-2013, 04:33 AM
 4. قصه پاییزی تولید خودرو در ایران
  توسط Eh Sun در انجمن اخبار داخلی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 07-19-2013, 02:36 PM
 5. دستورالعمل قیمت گذاری را تغییر دهید
  توسط Eh Sun در انجمن اخبار داخلی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 07-19-2013, 01:04 PM

کاربران پارس تیونینگ را با جستجو کلمات زیر پیدا کرده اند :

تبدیل به گازسوز

تبدیل خودرو بنزینی به گازسوز

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •