این موتور ها محصول کشور هند بوده و 10 سال خدمات پس از فروش دارد.
جدول قیمت محصولات به شرح زیر است.
قیمت مدل
2.300.000 تومان بوکسر 125 سی سی
3.400.000 تومان بوکسر 150 سی سی
3.100.000 تومان پلاتینا 125 سی سی
4.300.000 تومان پالس 135 سی سی
5.800.000 تومان پالس ug4
5.850.000 تومان پالس اسپرت 180سی سی
6.200.000 تومان اونجر 220 سی سی
6.200.000 تومان پالس 200 سی سی
10.000.000 تومان پالس ان اس 200 سی سی
6.600.000 تومان پالس 220 سی سی