درود بر همراهان پارس تیونینگ

نام تجاری ایست که کاوازاکی برای سیستم سوپاپ محدود کننده اگزوز موتورهای دو زمانه اش استفاده میکند و مخفف عبارت kawasaki integrated power valve system است.

بوسیله این سیستم در دور موتورهای بالای ۶۰۰۰ دور در دقیقه قدرت موتورهای دو زمانه افزایش می یابد و گشتاور بیشتری هم کسب می کند.
گذشته از اینکه منحنی گشتاور را تقریبا” خطی میکند که این مورد موجب بهبود کشش و شتاب موتور میشود، همچنین آلودگی موتورهای دو زمانه را تا حد زیادی کم و خام سوزی و خروج سوخت و هوا به صورت نسوخته را از این موتورها به صفر می رساند.
سیستم کیپس با استفاده از یک مجموعه رزنانسی هالم هاتز و ایجاد رزنانس ( تشدید ) در اگزوز و همینطور آوانس کردن احتراق در موتور موجب بوجود آمدن فشار بیشتر درون سیلندر و همینطور تنفس بهتر موتور میشود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگطریقه کار سیستم :
یک مجموعه مجزا در اگزوز قرار میگیرد ( اسم روتین آنرا مجموعه گسترش مینامیم )… موقع کارکرد موتور در دور موتورهای بالای ۶۰۰۰ دور این مجموعه به کمک یک سیستم سوپاپ دار حساس به سرعت بسته میشود ( سوپاپ ها بوسیله نیروی گریز از مرکز کار میکنند .


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگدر دور موتورهای بالای ۶۰۰۰ دور سوپاپها مجموعه گسترش اگزوز را میبندند…..این امر موجب میشود که رزناتور هالم هاتز وارد عمل شده و یک جریان اولتراسونیک درون مجموعه اگزوز بوجود بیاورد سپس با آوانس کردن زمان جرقه میشود هم ضربه احتراق و فشار درون سیلندر را بالاتر برد هم از جریان با مکث رزناتور هالم هاتز استفاده کرد و بدین ترتیب جریان بیشتری از هوا را به درون سیلندر کشید.مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

هرچه به دورهای انتهائی موتور نزدیکتر شویم میزان کشش و فشار درون سیلندر بیشتر خواهد شد که نتیجه مستقیمآن افزایش قدرت موتور و گشتاور خواهد بود .در دور موتورهای زیر ۶۰۰۰ دور این مجموعه بازه به سیستم اصلی اگزوز راه دارد.در دور موتورهای پائین گاز حاصل از احتراق میتواند بدلیل باز بودن سوپاپهای حساس به سرعت درون این محفظه گسترش وارد شده و یک جریان گردشی گاز را درون این محفظه ایجاد کند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
این موجب میشود که هم حجم محفظه اگزوز بیشتر شود و هم فشار احتراق درون سیلندر کمتر شود که موجب خنک کار کردن موتور در دورهای پائین و هم موجب خروج سریعتر گازهای اگزوز خواهد شد.
منبع اصلی: http://www.dirtrider.net/justkdx/kips.html
ترجمه: پرشین موتور