مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
حجم : 678.2cc
نسبت فشرده سازی: 11.5: 1
سیستم سوخت: تزریقی
روغنکاری : کارتل
مایع خنک DOHC 8-سوپاپ 90 درجه V-دوقلو
ارتفاع: 44.68 اینچ
به طور کلی عرض : 37.79 اینچ
پایه های چرخ : 66.54 اینچ
ارتفاع صندلی : 26.57 اینچ

تعلیق جلو: تلسکوپی متعارف
تعلیق عقب: بازو چرخش با دو کمک فنر هیدرولیکی (پیش بارگذاری قابل تنظیم)
لاستیک جلو: 120/80 -16 / عقب: 170/80 -15
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ