شرایط تعیین شده برای مسابقات قهرمانی کشور دودیفرانسیل در 4 و 5 اردیبهشت ماه

مطابق اعلام کمیته دو دیفرانسیل فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ، تنها متقاضیانی مجاز به شرکت در این دوره از مسابقات می باشند که پیش از این حداقل در 3 دوره از مسابقات شرکت کرده باشند.
شرایط مسابقه دو دیفرانسیل به شرح ذیل می باشد:1- معرفی نامه از هیات استان 2- داشتن سابقه شرکت در حداقل سه مسابقه قهرمانی و یا استانی دودیفرانسیل با تائید هیات استان 3- داشتن رول بار برای خودروهای سقف دار و رول کیج برای خودروهای کروکی الزامی است 4- دارا بودن گواهینامه رانندگی5- داشتن کلاه ایمنی ،لباس مناسب مسابقه و کپسول اطفاء حریق الزامی است 6- کلاس بندی ها شامل : ( 4 سیلندر استاندارد تا 0 250 سی سی ) (4 سیلندر استاندارد تا بالای 2500 سی سی ) ( 6 سیلندر استاندارد ) (8 سیلندر استاندارد )( کلاس آزاد هر خودرو فقط با یک سرنشین و در یک کلاس مجاز به شرکت می باشند .7- تعدا خودروها برای تشکیل هرکلاس حداقل 5 و حداکثر 12 خودرومی باشد ( خودروهایی که به کلاس بندی نرسند فقط در کلاس آزاد شرکت می کنند)8- هر خودرو فقط بایک سرنشین و در یک کلاس مجاز به شرکت می باشد لذا از حضور افراد متفرقه جلوگیری به عمل خواهد آمد .
9- تایید کمیته فنی جهت شرکت در مسابقه الزامی است.
10- پرداخت هزینه ثبت نام شرکت در مسابقه الزامی است.
11- کلیه شرکت کنندگان فقط از طریق نماینده یا سرپرست خود می توانند هرگونه درخواست یا اعتراضی را ارائه نمایند.
12- قوانین این مسابقه قبلاً به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.
13- شرکت در جلسه توجیهی و صدور گواهی روز پنج شنبه 4 اردیبهشت ماه سال جاری راس ساعت 10 الی 11 اجباری می باشد و عدم حضور در جلسه می تواند به منزله انصراف تلقی شود.
14- این مسابقه تحت پوشش بیمه جهت شرکت کنندگان می باشد و دارا بودن بیمه ورزشی الزامی است
15- عدم توجه به مقررات و تذکرات برگزار کنندگان موجب حذف شرکت کننده از مسابقه خواهد شد .
16- هرگونه تغییرات احتمالی در آیین نامه قبل از شروع مسابقه به سمع و نظر شرکت کنندگان خواهد رسید.
17- جهت شرکت در مسابقه می بایست از طریق هیات استان ضمن ارسال تصویر فیش پرداختی به مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب 0109718236006 بانک ملی به نام هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان مشخصات شرکت کننده و خودرو به شماره 44016415-021 فکس گردد ضمناً مسئول هماهنگی آقای سید صادق فاطمی مسئول کمیته دودیفرانسیل استان با شماره تماس های 09183310812 و 8224846-0831 میباشد .