تغییر سایز لاستیک ماشین

تغییر سایز لاستیک ماشین بدان جهت که امکان دارد لاستیکهای متفاوتی جایگزین لاستیک اصلی ماشین شود امری پیچیده می باشد. عموما سازندگان ماشین سایز لاستیک ماشین را براساس نوع کاربری, سرعت و فاکتورهای دیگر انتخاب می کنند. به همین دلیل جهت تغییرسایز لاستیک ماشین خود بهتر است تا به کاتالوگ و راهنمای ماشین خود که توسط سازنده ماشین تهیه شده رجوع فرمایید.

بطور کلی در صورتی که تمایل به تغییر سایز لاستیک ماشین خود دارید بهتر است که نکات زیر را بهنگام تعویض لاستیک خود در نظر داشته باشید:

1- هرگز لاستیکی کوچکتر از لاستیک اصلی ماشین خود انتخاب نکنید زیرا که اکثرا سایزهای کوچک ظرفیت تحمل بار کمتری دارند.

2- ظرفیت تحمل بار لاستیک تعویض شده از ظرفیت تحمل بار لاستیک اصلی کمتر نباشد

3- لاستیک تعویض شده نباید تحت تاثیر وزن ماشین متورم شود

4- هرگز از ظرفیت حداکثر مجاز لاستیک در زمان حمل بار عبور نکنید

5- در صورتی که راهنمای ماشین در اختیار شما نمی باشد بهتر است که از یک متخصص باتجربه جهت تعویض لاستیک مشورت گرفته شود.