درود بر همراهان پارس تیونینگ

اسنوركل وسيله اي است كه در خودروهاي دوديفراسنيل مورد استفاده قرار ميگيرد،اين قطعه به وردي هواي كاربراتور و يا انژكتور متصل شده و در مناطقي كه آب از حد استاندارد بالاتر است مانع ورود آب به موتور و خاموش شدن موتور ميشود و هوا از بالاي خودور وارد خودرو موتور ميشود.
تقريبا تمامی شركت هاي خودروهاي دوديفرانسيل اين قطعه را توليد ميكنند

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


کویرها وبیابانهای ایران