بچه ها کسی میدونه اندازه قطر دایره های کاسه چراغ 132 یا 111 چنده ممنون میشم هرکی میدونه بگه اندازه دقیقشو میخوام