امروزه اكثر اتومبيلها از موتورهاي انژكتوري بهره ميگيرند و موتور اين خودروها توسط ECU كنترل ميشود ECU توسط برنامه اي كه در حافظه خود دارد كاركرد موتور
(احتراق و ميزان سوخت و هوا) را كنترل ميكند.

مرغوبيت سوخت, قدرت سيستم احتراق, مقدار اكسيژن و دماي هوا و ....از عوامل موثر بر روي قدرت توليدي توسط موتور هستند و در صورتي كه يكي از عوامل فوق طبيعي نباشد موتور نخواهد توانست با حداكثر قدرت كار كند. توسط چيپهاي تيونينگ ( برنامه ذخيره شده بر روي اين چيپها ) ميتوان كاركرد موتور را بهتر كرد و قدرت را افزايش داد. همانطور كه ميدانيد هر چقدر دور موتور بالا باشد قدرت توليدي موتور بيشتر خواهد بود. اين چيپها با افزايش حداكثر دور مجاز موتور باعث ميشوند تا موتور بتواند قدرت بيشتري توليد كند ولي با انجام اينكار بايد مقدار هوا و سوخت و احتراق نيز متناسب با دور موتور افزايش يابد.

چيپ تيونينگ به دو شكل نصب ميشود :  1. تراشه روي ECU برداشته شده و يك تراشه ديگر كه توسط SUPERCHIP برنامه ريزي شده به جاي آن قرار داده ميشود.
  2. اگر تراشه موجود قابل برنامه ريزي مجدد است به جاي برنامه اصلي برنامه SUPERCHIP بر روي آن نوشته مي شود.


Superchip یا ساير توليد كنندگان چيپهاي تيونينگ براي نوشتن يك برنامه تيونينگ اتومبيل را به يك دينامومتر مخصوص وصل ميكنند و تمام جزئيات را تنظيم ميكنند،يعني به طوري كه مصرف سوخت افزايش زيادي نيابد ECU را براي حداكثر پرفورمانس برنامه ريزي ميكنند. بدين ترتيب ميتوان تا 10٪ قدرت و گشتاور موتور را افزايش داد.

افزايش قدرت موتور و برنامه ريزي بهتر ECU توسط چيپ تيونينگ باعث ميشود تا اتومبيل به پدال گاز عكس العمل سريعتري نشان دهد و زماني كه پدال گاز تا ته فشارداده ميشود اتومبيل چالاكتر باشد.


البته این نکته رو خدمتت دوستان خودم در پارس تیونینگ بگم که با بالا رفتن دور قدرت زياد نمي شه ميزان قدرت تا دور موتور خاصي افزايش پيدا مي كنه و بعد از اون نقطه (پيك قدرت) كاهش پيدا مي كنه البته بعضي انواع چيپ ها

باعث مي شن كه موتور cut off نكنه و يا تو دور بالاتري اين كارو بكنه.

كيت هايي هم هستند كه مي تونن سنسورها رو گول بزنن و مثلا مي شه كاتاليست هايي كه بعدشون سنسور دارن رو به وسيله اين چيپ ها برداشت.